Jak v Louce kvůli zvonům uplatili rekvisiční komisi máslem a vejci

Historická kaplička v Louce

Uprostřed horňácké Louky stojí nepřehlédnutelná zvonice, jejíž stavba se datuje na počátek 18. století. Tehdy ji nechal postavit nový majitel panství kníže z Lichtenštejna, chtěl tím mimo jiné urychlit rekatolizaci zdejšího obyvatelstva. O zvonu v kapličce se traduje, že zahání krupobití. Proto ji měli obyvatelé Louky vždy v úctě a lásce.

Když pak přišla Velká válka, lidé nešetřili moukou, vejci a máslem, aby obměkčili rekvisiční komisi, která jim chtěla zvon odebrat. Pomohlo to, komise se slitovala a zvon v Louce zůstal. Jeho hlas dokonce zaznívá i ve filmu U svatého Antoníčka. Kaplička je ozdobou obce dodnes a místní věnují mnoho času její údržbě. Letos na jaře ji znovu nabílili a místní lidová malérečka Anežka Kašpárková ji krásně ozdobila modrými horňáckými ornamenty.