Ekologové objevili v Hané a Bečvě škodlivé ftaláty

10. březen 2007

V řece Hané na Vyškovsku a také v Bečvě u Valašského Meziříčí objevili ekologové ze sdružení Arnika nebezpečné chemické látky. Jedná se mimo jiné o ftaláty používané při výrobě plastů, které ohrožují rozmnožovací schopnosti. Nečekali přitom, že zde na tuto látku narazí, a i porovnání jejího množství v Hané a v Bečvě je překvapilo. Z výzkumu se však nedá odvodit, jestli jsou chemikálie v řekách ve zdraví nebezpečné koncentraci, či nikoli.

Průzkum probíhal jinou metodou, než jaké se běžně používají pro měření nečistot v řekách. Prinicp vysvětlil Milan Havel z Arniky: "Funguje tak, že se použijí membrány, které jsou schopné pojmout na sebe právě látky, které jsou obsaženy v životním prostředí. Tyto membrány jsme ponořili na 14 dní do řeky nad zdrojem, který jsme monitorovali. Nad Valašským Meziříčím a pak pod ním a stejně tak za Vyškovem a při vtoku Hané do Moravy. A v tomto rozmezí úseku řek jsem pak sledovali, které látky tam nachytáme. Z toho se pak nechá usoudit, jaké vlivy mají dopad na tok. Jsme schopní objevit nové látky, případně bychom mohli vytipovat zdroje látek, které jsme v té řece objevili. Nejsme ale schopni to porovnat se stávajícími limity, protože neexistuje dostatek výsledků provedených totu metodou, kde bychom zjistili porovnaní, jak na tom řeky jsou."

Podle předsedy Arniky Jindřicha Petrlíka z průzkumu vyplynul překvapivý závěr: "Řeka, která je v zemědělské oblasti, obsahuje vyšší koncentraci ftalátů, čili látek používaných v průmyslu, ve srovnání s řekou, která je spíše v průmyslové oblasti. Takže v zemědělské oblasti musí být nějaké významné zdroje látek běžně přidávaných do plastů. My se domníváme, že to mohou být nějaké menší výrobny plastů nebo čisitičky odpadních vod nebo třeba to můžou být i aplikace čistírenských kalů na pole."

Informace o tom, které podniky vypouštějí jaké chemické látky jsou k dispozici v takzvaném integrovaném registru znečišťování. Zákon o tomto registru stanovuje podnikům ohlašovací povinnost. Nález v Hané je podle Petrlíka důvodem, proč by se nemělo upustit od sledování úniků nebezepčných látek z podniků: "Tato data mohou v budoucích letech zmizet, protože je navržený zákon, který vylučuje například výrobny plastů z toho povinného ohlašování úniku látek." Pokud nový zákon projde v Parlamentu, nebude se už dál sledovat vypouštění chemikálií například u dosud největšího jihomoravského znečišťovatele - nábytkářské firmy Tusculum z Rousínova a dalších šesti podniků z první desítky.

autor: gaj
Spustit audio