Výstava o povodních vznikla díky fotografiím a videům obyvatel Uherského Hradiště

27. září 2017
Z výstavy o povodních.

Uherskohradišťské Slovácké muzeum připomíná záplavy, které město postihly v minulých staletích.

Expozice nazvaná Povodně v Uherském Hradišti - vzpomínky s příchutí slz potrvá do konce října. Výstava ukazuje na 450 digitálních fotografií, které si mohou zájemci prohlédnout na dotykových infokioscích. Dalších téměř osmdesát fotek je, spolu se sestřihem nejzajímavějších videoreportáží, přímou součástí nové expozice.

Úvod výstavy lze najít ještě před vstupem do muzea. Na hlavní budově muzea ve Smetanových sadech je totiž umístěn památný kámen. „Ten říká, že 11. července 1997 dosáhla hladina vody do výše tohoto kamene,“ vysvětluje historička Blanka Rašticová.

Samotnou expozici uvnitř muzea uvádí citát: „Když řeka Morava se vyleje na půl téměř míle kolem vodami oceánu podobnými, nic kolem se nespatřuje, s Benátkami město závodí.“

Autorka výstavy historička Blanka Rašticová.

„Napsal to jeden z kronikářů jménem Matyáš Maxmilián Nysl ve svých pamětech o městě Hradišti, které pocházejí z druhé poloviny 17. století. Maxmilián Nysl vystihl situaci do slova i do písmene,“ konstatuje Rašticová.

Povodně se tedy na Uhrskohradišťsku objevovaly i před půl tisíciletím. Ani později město nebylo záplav ušetřeno. „Například 7. července roku 1652. V ten den začalo pršet a pršelo do 21. července a Hradiště bylo zaplavené čtyři týdny. Tehdy píše kronikář Jiří Rudolf Křenský, že v Hradišti se dalo jezdit jenom na loďkách a dokonce píše o tom, že na náměstí se daly chytat ryby do sítí,“ přibližuje historička.

Z výstavy o povodních.

Ve 20. století, mezi roky 1919 a 1930 postihly město hned trojí povodně. „Souviselo to s tím, že nebyla provedena regulace řeky Moravy. Hradiště skutečně bylo postiženo povodněmi, ale ne tak ničivými, jak tomu bylo v tom 17. století,“ dodává.

Až do 19. století neměli lidé prakticky žádné možnosti protipovodňových opatření. Tehdy se začaly například zvedat cesty, které vedly po břehu a v okolí řeky Moravy a vytvářely tak první hráze.

„Cesty se zvyšovaly právě kvůli dostupnosti, protože v momentě, kdy byla zaplavená cesta, se nedalo nikam dostat,“ doplňuje Blanka Rašticová

Podstatnou část výstavy tvoří dvacet let staré fotografie. Muzeum požádalo obyvatele Hradiště a okolí, zda by snímky z povodní byli ochotní poskytnout. „Byli jsme skutečně překvapeni. Zareagovalo 72 lidí a půjčilo nám více než 2600 snímků a 27 videozáznamů. Přibližně 450 vybraných snímků je umístěných v infokioscích v prezentaci,“ upřesňuje historička.

Výstava o povodních v Uherském Hradišti potrvá ve Slováckém muzeu do 29. října.