Ženský vzdělávací spolek Vesna Brno slaví 120 let

26. září 2006

Brněnský Ženský vzdělávací spolek Vesna slaví v tomto roce 120 let od svého založení. V roce 1886 totiž vznikla První česká pokračovací škola dívčí v Brně. Učební osnovy obsahovaly témata od výuky průmyslové až po literární. Postupně se přidávaly další obory. Předměty se přizpůsobovaly stejně jako dnes poptávce a době. Spolek se začal probouzet po revoluci a dodnes se těší oblibě. Jeho hlavním sídlem je budova na ulici Údolní v Brně.

"Vesna souvisí s emancipačním českým ženským hnutím v předminulém století, kdy v 70.letech v Brně i v Praze vznikaly pokusy o uplatnění žen. Samozřejmě s tím souviselo i vzdělání." Říká starostka Vesny Hana Zlatušková.

V roce 1871 se utvořil Ženský sbor, který se transformoval na Ženský vzdělávací spolek. Ten v roce 1886 založil První českou pokračovací dívčí školu. "Na ulici Udolní v Brně vzniká škola, která už před tím měla jakési své základy. Ta budova je postavena v roce 1889. Začíná se v ní učit, postupně se rozšiřují prostory pro další žákyně." Dodává Hana Zlatušková.

V roce 1918, kdy vznikla republika, měla brněnská Vesna asi 16 různých dívčích škol s různými variabilními programy. Spolek prožil dvě útlumová období. "Prvním byla druhá světová válka a samozřejmě v roce 1948 přišla další hrozba v podobě nové totality."

Po roce 1990 se díky snaze bývalých pracovnic Vesny začalo znovu. "Největší kontakt jsme navázali pochopitelně s ženami těch starších generací, dokonce ještě dnes jsou tu žákyně původní Vesny. Z jejich iniciativy začal před čtyřmi lety pracovat také Klub seniorů."

Kromě toho se Vesna zaměřuje také na maminky s dětmi a na vztahy prarodičů a dětí. Pořádá nejrůznější rekvalifikační kurzy či od jazykových až po pohybové kroužky pro všechny věkové kategorie. Vesna se neuzavírá mužům. Ale i tak jsou nejvěrnějšími účastnicemi právě ženy.

autor: Gabriela Grmolcová
Spustit audio