Zástupci Správy železnic, Vyškova a projektanti představili plány modernizace železniční trati mezi Brnem a Přerovem

16. květen 2023 08:50

Plánovaná modernizace železniční trati Brno – Přerov v úseku od Blažovic po Nezamyslice má podle plánů Správy železnic začít za tři roky. Zlepšit informovanost lidí o této dopravní stavbě si dalo za cíl vedení Vyškova a uspořádalo prezentaci projektu. Zdvoujkolejnění trati a její napřímení umožní zvýšit rychlost vlaků až na 200 km/h, jízdní doba mezi Vyškovem a Brnem se tak zkrátí na polovinu. Snížit se má i hlučnost. Ne všude jsou ale s novým vedením kolejí spokojení.

„Velký záběr zemědělské půdy, pak nám vadí, že ta trasa není smysluplná, je delší než jiná možná varianta a taky nám vadí fragmentace samotného katastru Pustiměře, protože obec je z jedné strany obklíčená dálnicí, z druhé strany je vojenský prostor z další strany se nám tlačí dráha,“ vypočítává dopady nové trasy železnice místostarosta Pustiměře Lukáš Peška zvolený za KDU-ČSL.

Další obavy má z toho, že trať povede pár set metrů od nejbližších domů hlubokým zářezem v terénu. „To krajinný ráz ovlivní a další věc je, že se může ztrácet voda ze studní. Ale ona se může ztrácet následně i z těch polí. Ale pokud už prostě není zbytí a musí ta trať vést zrovna tudy, tak je potřeba, aby stát nějakým způsobem tu újmu kompenzoval.“

Místostarosta Pustiměře Lukáš Peška

Spokojeni ale nejsou ani tam, kde část původní trati naopak zanikne. Zruší se totiž zastávka Hoštice-Heroltice. Místní s tím nesouhlasí, říká nezávislý starosta Luděk Kolkop: „V dnešní době už není tak vytížená, ale určitě je pro nás zásadní, protože přece jenom ji naši lidé ještě pořád využívají.“

Proč je přeložka trati nezbytná, vysvětluje mluvčí správy železnic Dušan Gavenda: „Dnešní jednokolejná trať se mezi Vyškovem a Ivanovicemi na Hané klikatí mezi zastavěným územím a terénní podmínky zde neumožňují ji smysluplně napřímit. To bude možné právě díky vedení trati novou trasou, velký oblouk koleje výrazně napřímí a vlaky budou moct jezdit vyšší rychlostí.“

Příležitost k rozvoji

Přímo ve Vyškově vidí v modernizaci trati příležitost k rozvoji. Změní se vedení kolejí ve směru na Nezamyslice a to do budoucna umožní vybudování východního obchvatu města. „Myslím, že taková investiční akce, která natolik změní Vyškov, tady nebude další stovky let. Věříme, že jsme schopni to město zase posunout někam dál a zpříjemnit žití v něm,“ vysvětluje nezávislý místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Zástupci Správy železnic, Vyškova a projektanti představili lidem plány modernizace železniční trati mezi Brnem a Přerovem. Poslechout si je přišly desítky lidí

Vedení radnice požaduje zapracovat do projektu sedm bodů. Nejzásadnější je podle Goldemunda umístění nákladového nádraží a na jeho místě vybudování velkokapacitního parkoviště. Teď se jedná o tom, kdo to zaplatí. „Ve shodě nejsme ohledně toho parkoviště, které představuje zhruba 500 parkovacích míst. Projektant říká: ano, my to umíme vyprojektovat, ale už si neumíme úplně představit, že by to měl platit stát, potažmo železnice,“ popisuje Goldemund.

Modernizace trati má začít za tři roky, doplňuje za Správu železnic Dušan Gavenda: „Pro stavbu Blažovice – Vyškov aktuálně běží tendr na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a stavět by se zde mělo od roku 2026. V úseku mezi Vyškovem a Nezamyslicemi je nyní požadováno nové posouzení vlivu na životní prostředí EIA a následně budeme žádat o územní rozhodnutí, předpoklad realizace stavby je v tomto případě od roku 2027.“

Celkové náklady modernizace trati přesáhnou 80 miliard korun. 

Spustit audio

Související