Vyšla kniha o Brně v letech 1968 – 1969, poslechněte si rozhovor s autory

19. říjen 2018

Brněnské nakladatelství Host vydalo knižního průvodce Brno okupované, jehož autory jsou historici Alexander Brummer a Michal Konečný.

Kniha o bezmála 200 stranách obsahuje nespočet zajímavých fotografií, časovou osu a mapku Brna, upozorňující na místa spjatá se srpnovými událostmi let 1968 a 1969.  Jde o čtvrtou publikaci tohoto typu, kterou autoři společně vydali. Předcházelo Brno nacistické (1939 – 1945), Brno stalinistické, Brno účtující (1945 – 1946). „Děláme to rádi a zejména proto, abychom šířili informace o tom, na jakých ideových a historických základech stojí současné Brno,“ vysvětluje Michal Konečný.

Brno, srpen 1968

Formu knižního průvodce čeští historici převzali už při koncipování své první publikace Brno nacistické z obdobné knihy, s níž se setkali v informačním centru ve Výmaru. Zde se inspirovali k vytvoření struktury, kterou udržují i ve všech svých průvodcích po historii města Brna. Uskutečnili už i řadu komentovaných prohlídek s různými trasami, které jsou určeny tématy jako holokaust, odsun brněnských Němců apod.

Brno centrem protestů

Pokud jde o srpen 1968, autoři knihy vysvětlují, že hlavní události se odehrávaly v Praze, nicméně Brno vše zasáhlo také poměrně dramaticky. „Troufal bych si říct, že srpnové události roku 1969 v Brně dokonce převážily to, co se dělo v Praze,“ doplňuje Michal Konečný. „Brno bylo centrem protestů proti nastupující normalizaci.“

Samotný srpen 1968 v Brně měl podle autorů podobný logisticko-vojenský průběh jako v Praze. „V ranních hodinách 21. srpna už tady sovětská armáda byla přítomna, následně obsadila veškeré strategické pozice ve městě. A když se Brňané probudili – tím, že si pouštěli rádio a slyšeli letadla a rachot tanků – tak se probudili do Brna, které už bylo paralyzované, okupované ruskou armádou,“ vypráví Konečný.

Brno, srpen 1968

„Plastický obraz si může udělat kdokoliv, kdo se o to zajímá. Z průběhu těch událostí jsou stovky fotografií, filmových záznamů, emotivní vysílání Československého rozhlasu si může každý poslechnout na internetu,“ připomíná Konečný. „Vynikající jsou paměti Zdeňka Mlynáře Mráz přichází z Kremlu.“ Také kniha Brno okupované obsahuje množství fotografií získaných z Archivu města Brna, Moravského zemského muzea, Muzea města Brna. „Dost fotek taky máme z archivu Národního památkového ústavu, ale kromě těchto institucí jsme šli také po pamětnících, kteří ty fotografie mají v soukromých archivech. Jmenoval bych hlavně Miloše Gregora, který nám laskavě poskytl velké množství fotografií ze srpna 1968 i 1969. Je to fotograf, který u toho opravdu byl a nebál se fotit přímo sovětské vojáky,“ vysvětluje Alexander Brummer.

Rozhlas i televize sehrály důležitou roli

Centrem srpnových událostí 1968 i 1969 bylo v Brně Náměstí Svobody. Řada veřejných institucí byla obsazena sovětskými vojsky, k nim patřily strategické instituce jako Československý rozhlas a Československá televize. „Ty byly obsazeny hned v prvních hodinách,“ uvádí Konečný. „Sověti byli prostřednictvím místních kolaborantů velmi dobře informováni, kde které instituce jsou. Rozhlas i televize sehrály klíčovou roli. Je známo, že pracovníci brněnské televize improvizovaně vysílali z nejrůznějších míst ve středu Brna, pak se přesunuli na vysílač Kojál, odkud následující dva dny vysílali zprávy do celého světa.“

Beethovenova ulice a pasáž TYPOS

Podobnou úlohu sehrál i brněnský rozhlas. Konečný však upozorňuje: „Tady byla situace paradoxní v tom, že tou hlavní osobou se stal později nechvalně proslulý agent Minařík, který té noci měl náhodou službu. Je ale otázka, jestli to nebylo zcela nenáhodné. Chaosu, který potom nastal, rozvědka využila k jeho následnému přesunu za hranice a jeho angažmá ve Svobodné Evropě v Mnichově.“

V Brně nešlo o boj o rozhlas jako v Praze nebo aktivní odpor obyvatelstva jako třeba v Košicích. „Tady byly spíš symbolické akty odporu – demonstrace, zamalovávání cedulí, které mělo okupantům ztížit orientaci ve městě, vyvěšování černých vlajek, vylepování plakátů a podepisovaly se petice proti okupaci,“ shrnuje Brummer.

Vzpomínka na oběti okupace

Historici připomínají také brněnské oběti srpnových událostí: teprve šestnáctiletého Josefa Žemličku z Omic, který jel na mopedu s kamarády do Brna si něco vyřídit. „Zastavila je dlouhá kolona, oni sesedli z mopedů a šli se podívat, co se děje. Došli až k hlídce a v nastalém konfliktu sovětský voják omylem vystřelil a toho šestnáctiletého chlapce, který seděl opodál, zastřelil,“ vypráví Brummer. „Obdobně tragická je i smrt Viliama Debnára, který vezl domů svoje dítě. Když se ráno probudil a zjistil, že začala okupace, jel pro ně na Vysočinu, kde bylo u tety u rybníka na prázdninách. Po cestě zpátky zazmatkoval, když špatně pochopil znamení sovětské hlídky. Místo aby zastavil, rozjel se opačným směrem. Oni začali střílet a skončilo to tragédií.“

Obětí okupace byl teprve 16letý chlapec

„Zajímavý byl osud sestry Viliama Debnára,“ vypráví Konečný. „Ona byla aktivní členka odboje za 2. světové války, partyzánka, která spolupracovala s Rudou armádou, byla nadšeným stoupencem Sovětského svazu. A když se dověděla o tragické smrti svého bratra, jela si pro vysvětlení do tuřanského hlavního stanu generála Ivanova. Ten ji naprosto odbyl, odmítal se s ní sejít. Ona byla naprosto konsternovaná chováním těch lidí, kterým donedávna věřila a kteří byli donedávna jejím vzorem a ideálem.“ Pod dojmem sovětské okupace v srpnu 1968 se tedy měnila mentalita lidí.

„Zdálo by se, že jednou provždy mělo padnout takové to české rusofilství. Ale jak ukazuje přítomnost, zdaleka se tak nestalo,“ uzavírá Konečný. 

Spustit audio