V Českém Dubu můžete navštívit ve sklepení ukrytou johanitskou komendu. Někdejší opevněný klášter

5. červen 2024

Mezi nejstarší sídla severních Čech patří Český Dub v Libereckém kraji. Dřív než město samotné, založil na místě velmož Havel z Lemberka s manželkou sv. Zdislavou johanitskou komendu, protože český král Václav IV. se rozhodl zajistit bezpečnost tudy vedoucí obchodní stezky z Prahy na Žitavsko. O komendě se dlouho vědělo jen z historických pramenů a i dnes není na první pohled jednoznačně patrné, kde se nacházela.

„Když se návštěvník prvně podívá, tak vidí činžovní dům z počátku 20. století, a nikdo netuší, co se nachází uvnitř,“ říká úvodem Martin Hess, hlavní průvodce Podještědského muzea v Českém Dubu, které komendu spravuje. A vysvětluje, co to komenda je: „Komenda je opevněný klášter. Většinou ji využívaly řády, které v sobě měly bojovou složku, a jejich úkolem bylo zajistit bezpečnost obchodníků na obchodních trasách“. Komenda rytířsko-špitálního řádu johanitů u tržní osady, dnes Českého Dubu, byla založena v roce 1237.

Za poměrně nenápadnými dveřmi návštěvníky čeká pár schodů vedoucích dolů do prostor, které byly v novodobé historii objeveny za obyčejnými zdmi běžných sklepů. Což znamená, že to nejstarší z Českého Dubu objevil až v roce 1991 tehdejší ředitel muzea Tomáš Edel. Z bývalého rozsáhlého opevnění se toho moc nedochovalo, ale i to málo stojí za to. Návštěvníci se podívají do Velkého sálu, který byl ve své době v 13. století skladem potravin. „Tady vidíme třeba nádherný střet románského a gotického slohu,“ popisuje Martin Hess stropní klenby.

Veřejnosti je přístupný také menší sál konventu ze 40. let 13. století a krypta pod kaplí, kde odpočívají ostatky pravděpodobně johanitských řeholníků. Nejstarší dochovanou částí johanitské komendy je románská kaple sv. Jana Křtitele.

Zazděný vchod z Rajského dvora a z činžovního domu

Význam johanitské komendy dokládá návštěva císaře a krále Karla IV. Její historie ovšem skončila s husitskými válkami v roce 1429. Řeholníci byli vyhnáni a komenda pobořena. „V 16. století tady byl postaven renesanční zámek, ten vyhořel a na jeho základech byl postaven zmíněný činžovní dům,“ upřesňuje osud komendy Hess, podle kterého se v novověku vědělo pouze to, že komenda tu někde byla. Ale kde a zda se z ní vůbec něco dochovalo, nikoli.

Jaká bádání a pátrání předcházela prvnímu objevu johanitské komendy, jak dobrodružná a náročná byla další pátrání a zpřístupňování, co se o bývalém rozsáhlém areálu podařilo všechno zjistit a kde v nynějším Českém Dubu léčila svatá Zdislava z Lemberka, se můžete dozvědět během prohlídek. Ty začínají u Podještědského muzea vždy od středy do neděle v 10, 12, 14 a 16 hodin.

Historické artefakty nalezené v okolí komendy
Spustit audio