Tišnovští zastupitelé zrušili spádové obvody škol. Rodiče z okolních obcí řeší, kam zapsat svoje děti

Základní škola 28. října v Tišnově
Základní škola 28. října v Tišnově

Rodiče z dvanácti obcí z Tišnovska neví, kam zapsat svoje děti do základní školy. Dosud jezdily do škol v Tišnově, protože vlastní školy tyto obce nemají.

V pondělí ale tišnovští zastupitelé zrušili spádové obvody škol a jednostranně vypověděli smlouvy okolním obcím. Obávají se totiž, že nemají kapacity pro umístění školáků z okolních vesnic. Zápis do škol má být přitom v Tišnově za necelý měsíc.

Náměstí Míru a budova radnice v Tišnově

Problém přetlaku dětí na tišnovských základních školách už vnímají několik let. Proto za poslední roky navýšili kapacitu dvou veřejných škol o víc než 300 žáků. Obce mají podle školského zákona povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území buď tak, že zřizují základní školu, nebo zajišťují místa v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Proto s vedením Tišnova okolních 12 obcí bez škol uzavřelo v roce 2017 smlouvu o spádovosti. Tady se ale střetávají zájmy se zájmy Tišnova. Jeho vedení teď tuto smlouvu podle místostarosty a radního pro školství Martina Sebery ze sdružení MOST muselo zrušit, a to proto, že primárně chce zajistit místa ve školách pro děti z Tišnova.

Rodiče se o situaci teprve dozvídají. I když jsou v regionu v menších obcích ve školách volná místa, často i kvůli práci a dojíždění preferují právě Tišnov.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října

Málo místa, moc dětí

Ředitelka Základní školy Tišnov, nám. 28. října, Radmila Zhořová, si myslí, že letos ještě její škola dokáže pojmout všechny přihlášené děti. Aktuální stav žáků je 881. Větších problémů se obává v následujících letech, kdy hlavně demografická křivka napovídá, že by mohl nastat problém většího rozsahu. Komplikace budou mít podle ní letos žáci 5. tříd ze sousedního Předklášteří, kde funguje jen první stupeň základní školy. Tam na přestup do 6. tříd čeká přes 25 dětí, které ale tišnovské základní školy pravděpodobně nebudou schopné pojmout.

Rodiče mají podle starostů zůstat klidní a děti přivést na zápis do té školy, do které je přihlásily. Jasněji bude právě v druhé polovině dubna, po zápisech, říká místostarosta Tišnova Martin Sebera.

Školský zákon umožňuje v krajní situaci zásah krajského úřadu. Ten může nařídit rozšíření školského obvodu. Mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková ale vysvětlila, že k takovému zásahu do kompetencí obce kraj přistupuje jen v opravdu mimořádných případech.