Slavkov si nechal zpracovat strategii rozvoje města. Pomůže při tvorbě územního plánu

29. září 2021

Jak umožnit rozvoj města, ale přitom zachovat jeho genia loci? Jak uspokojit poptávku po bydlení, ale zároveň zachovat dostupnost služeb a nezahušťovat dopravu? Odpovědi chtělo získat vedení Slavkova u Brna a nechalo proto zpracovat strategii architektonicko-urbanistického rozvoje města. Tedy jakousi vizi, kam by se mělo v dalších desetiletích ubírat. Strategie poslouží jako podklad pro tvůrce územního plánu, ale má být i osvětou pro zastupitele a slavkovskou veřejnost.

„Územní plány rychle zastarávají nebo řeší ryze funkční záležitostí a tak nějak se ztrácí ta celková vize. Asi intuitivně si to zastupitele Slavkova uvědomili – proto jsme vytvořili takovou vizi,“ vysvětluje architekt Marek Štěpán, jehož tým strategii Slavkova u Brna v uplynulém roce zpracovával.

„Město by mělo být dirigentem svého rozvoje a ne v zápřahu zájmu developerů. Pokud bude o krok napřed, tak může vytvořit takové podmínky, který budou dobré pro město i pro investory,“ dodává Štěpán.

Právě tlak developerů na výstavbu bytů je jedním z rizik, před kterými strategie varuje. „Máme velké problémy s hustotou dopravy, s parkováním, tedy aby ta nová výstavba město po té dopravní stránce nezlikvidovala,“ říká lidovecká místostarostka Marie Jedličková.

Stávající územní plán například umožňuje výstavbu v lokalitě severně od Bučovické ulice a tím nárůst počtu obyvatel až o tři tisíce. „Je tam spousta vlastníků pozemků. Máme signály, že někteří developeři už pozemky skupují. Chceme požádat město o změnu územního plánu ve prospěch bydlení.“

Doprava ve městě

Podle Marka Štěpána je pro Slavkov nejdůležitější vyřešení dopravy. Neznamená to ale zákaz vjezdu třeba na náměstí, ale spíš omezení tranzitu především v severojižním směru od Kyjova na Vyškov. „Je to první krok k tomu, aby tam všechno dobře fungovalo a mohlo z něho vzniknout město krátkých vzdáleností.“

Řešení dopravy ale není úplně v moci města. Nové silnice jsou záležitostí státu – konkrétně Ředitelství silnic a dálnic, připomíná místostarostka: „ŘSD dlouhodobě uvažuje o přesunu stávajícího obchvatu směrem na jih ke Křenovicím, ale bohužel ten východní obchvat ŘSD neschválilo.“

Regulační prvky

Devizou města je zachovalé historické centrum s kompaktní zástavbou s červenými sedlovými střechami. Na jejich ochranu se chce vedení radnice zaměřit. „Budeme uvažovat o tom, že vytyčíme části města, kde budeme mít v územním plánu předepsané sedlové střechy, kde budou rodinné domy, kde bytové domy. Zpřesníme stávající územní plán a uvažujeme o tom, že bude obsahovat i regulační prvky.“

Podobné regulativy by mohly vzniknout i pro výšku staveb nebo podíl zeleně, vysvětluje Marek Štěpán: „Kolik zeleně by mělo zůstat na parcele, na které se staví, nebo třeba na 100 metrech čtverečních by byl jeden vzrostlý strom

Zásady navržené ve strategii rozvoje by měla projednat pracovní komise složená z odborníků na architekturu a urbanismus. „Významnost pro město – protože se bavíme o následcích na další staletí – je natolik důležitá, že si k tomu chceme sestavit tým odborníků a stanovit, jakým způsobem územní plán upravovat.“ Změna územního plánu pak bude záležitostí několika dalších let.

Spustit audio

Související