Sala terrena v novém. Zahradní salonek na zámku v Lysicích se otevřel návštěvníkům

Strop sala terreny na zámku v Lysicích na Blanensku zdobí malby lodí nebo vodních živočichů. Dlouhou dobu ale byly skryté pod vrstvou omítky. Vdechnout sálu původní podobu se uplynulý rok snažili restaurátoři.

Přízemní stavba přístupná ze dvou stran ústí do zahrady zámku. Unikátní manýristická výzdoba stropu byla částečně skrytá pod několika vrstvami omítky, v některých částech dokonce opadala až na cihly.

„Je to vlastně restaurování zachovaných částí původní výmalby. Kvůli tomu, že se skutečně nezachovala žádná grafika, žádný vzorkovník, podle kterého malíř tuto malbu maloval, tak restaurátoři usoudili, že lepší bude, když se bude restaurovat to dochované a nebudeme si vymýšlet a nebudeme nic domalovávat, protože de facto nemáme z čeho,“ říká kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová.

Využití v budoucnu

„Původní obyvatelé a majitelé zámku a panství používali prostor k  slavnostním účelům jako například setkání, koncerty, svačiny a podobně. My tu budeme do budoucna pořádat svatební obřady a koncerty dobové hudby, protože sál má úžasnou akustiku,“ vysvětluje Rudolfová. Slavnostní atmosféra z dob minulých tady bude cítit i nadále.

Sala terrena na zámku v Lysicích

Dřívější podoba zůstává tajemstvím

Restaurátoři ani památkový ústav neměli k dispozici žádné vodítko k tomu, co bylo na zničených částech malby. Na těch dochovaných jsou k vidění mořští živočichové, lodě, ale i veduty neznámých měst. „Současně s malbou byla restaurována mozaiková dlažba a výzdoba z umělého mramoru pocházející z 19. století,“ dodává Martina Rudolfová.

Restaurátorské práce měl na starosti Martin Čehalík „Sami jsme si tu míchali směsi, používali jsme různé barevné písky a taky jsme dělali vzorky, než jsme tmely začaly přímo aplikovat na klenbu,“ popisuje.

Sala terrena byla poškozená nejen stavebními úpravami, ale i vlhkostí a nedostatkem péče v průběhu let. „Už poslední generace majitelů zámku prostor neužívala a využívala ho jako skladiště, nemluvě o dalších stavebních úpravách v okolí, které měly na stavbu vliv,“ dodala kastelánka.

Práce na záchraně saly terreny trvaly rok a přišly na 4,2 milionu korun.

autor: hf | zdroj: ČTK
Spustit audio