Recenze: Libor Martinek - Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?

18. listopad 2013

V úvodu magazínu Zelný rynk se zamyslíme nad tvorbou spisovatele Milana Kundery. Přesněji řečeno: umožní nám to docent Libor Martinek, který je autorem příspěvku o knižním souboru statí o díle Milana Kundery. Svazek vydalo brněnské nakladatelství Host.

Kolektivní monografie Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?, která by neměla chybět v knihovně žádného „kunderologa“ nebo „kunderofila“, navazuje na stejnojmennou mezinárodní konferenci, která se konala ve dnech 28. – 30. května 2009 v Brně. Institucemi, podílejícími se na uspořádání konference, byly Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze, Akademie věd České republiky, Janáčkova akademie múzických umění, Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzité Lumière Lyon 2 a Sapienza – Università di Roma. V jednotlivých sekcích pak vystoupili odborníci i příznivci Kunderova díla z jedenácti zemí, aby se vyjádřili k jeho různým aspektům. Díky této myšlenkové a názorové konfrontaci máme nyní možnost podrobněji se seznámit s vystoupeními nikoli všech účastníků konference, ale s příspěvky vybrané skupiny vědců a znalců Kunderova díla, kteří byli osloveni editory tohoto svazku Bohumilem Fořtem, Jiřím Kudrnáčem a Petrem Kylouškem. Monografie přináší cenné poznatky v oblasti kunderovského bádání. Texty obsažené v kolektivní monografii byly rozčleněny do čtyř oddílů. Pozornost badatelů byla soustředěna na literární a filozofické rysy Kunderova prozaického díla i jeho esejistiky, ale také na širší intertextové a intermediální kontexty tvorby. Kromě příspěvku Sylvie Richterové, která nabídla svůj pokus o synchronní pohled na dílo Milana Kundery, a proto celý svazek otevírá, se jednotlivé statě zabývají dílčími aspekty Kunderova díla.
Úryvek

Celou ukázku si poslechněte v magazínu Zelný rynk, který vysíláme v sobotu 23. listopadu po 17. hodině.

Spustit audio