Příběh o tom, jak začala tradice vánočních stromů na náměstích

Smrk

Svou pozornost dnes Český rozhlas Brno soustředí na Bílovice nad Svitavou. Určitě víte, že právě tam spisovatel Rudolf Těsnohlídek spolu se svými přáteli našel na Vánoce roku 1919 v lese děvčátko. Tím odstartovala tradice vánočních stromů, které se staví na náměstích a pod nimiž můžeme najít pokladničky na příspěvky pro opuštěné děti. Jak to ale všechno v Bílovicích nad Svitavou začalo?Dva dny před Štědrým dnem roku 1919 Rudolf Těsnohlídek se svými přáteli, studentem pražské akademie výtvarných umění Františkem Koudelkou a soudním úředníkem Josefem Tesařem, stoupali kolem myslivny Lišky Bystroušky a podél Kuního potoka vzhůru Palackého údolím. Náhle se vpravo ze stráně ozval zvuk, který třem podvečerním chodcům připomínal sténání, jaké vydává umírající srna.Přátelé se rozhodli zkrátit zvířeti utrpení a začali šplhat do příkrého lesa. Tu však spatřili něco nečekaného. "Mezi kořeny smrku ležela na tenké peřince docela malá holčička. Měla rozhalenou košilku a na hlavě čepeček. Její dlaně bezmocně tiskly hrst zasněženého jehličí. Plakala stále tišeji a byla promodralá zimou," vylíčil onu událost v životopisné knize o Těsnohlídkovi František Kožík.Nálezci začali volat do okolního lesa, ale nikdo se neozýval. Dítě proto zabalili do kabátu, popadli je do náruče a rychle s ním běželi dolů do Bílovic. Sedmnáctiměsíční Lidušku donesli na četnickou stanici. Tehdy tam měl služební byt vrchní strážmistr Josef Bula s manželkou. Za pomoci selky Marie Brázdové a porodní asistentky Marie Špatné dítě u Bulů vykoupali a oblékli. Bílovický sedlák František Kala pak zapřáhl koně a odvezl kašlající a sípající dítě do nemocnice.