Přelom května a června bude pro řadu základních uměleckých škol velkým svátkem. Chystá se ZUŠ Open

23. květen 2019

Dvoudenní happening ZUŠ Open si klade za cíl především otevřít se veřejnosti a spojit v jednom projektu většinu základních uměleckých škol napříč republikou.

Školy připravují dny otevřených dveří. Žáci společně se svými učiteli chystají koncerty, vystoupení, divadelní představení i ukázky výtvarného umění, které na školách vzniká. Některé školy spojí své úsilí a vystoupí na společných velkých koncertech. Například v Brně na Dominikánském náměstí chtějí 31. května spojit síly žáci z několika škol a vytvořit početný sbor, který zazpívá Smetanovu skladbu „Proč bychom se netěšili“.

ZUŠ OPEN 2018 na muzejních terasách v Litomyšli

Pomocí happeningu ZUŠ Open chtějí základní umělecké školy vstoupit do hlubšího povědomí mezi veřejností a nabídnout informace o jejich fungování. Připomenout, že na základních uměleckých školách se mohou děti vzdělávat většinou ve čtyřech odvětvích. Jedná se o obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický, kde mohou poznat a rozvíjet svůj talent s aprobovanými kantory.

Základní umělecké školy také chtějí upozornit na hlavní rozdíly mezi zájmovým kroužkem a základní uměleckou školou, které spočívají zejména v jasně daných studijních programech. Ty podléhají Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní umělecké školy, vydanému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  Díky tomu si ZUŠky udržují vysoký standard základní umělecké výuky, který nemá obdobu nejen v jiných institucích v republice, ale de facto nikde na světě.

Letošní už třetí ročník ZUŠ Open se bude konat ve dnech 31. května a 1. června a letos se do tohoto happeningu zapojí 492 škol. Kompletní program i další informace naleznete na internetových stránkách www.zusopen.cz.

Spustit audio