Přehrada Švihov je největší vodárenskou nádrží u nás. Procházka po hrázi nabízí úžasný zážitek

15. květen 2023

Vodní nádrž Švihov je největší vodárenská nádrž v České republice a dokonce i ve střední Evropě. Nachází se na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Pro střední Čechy a Prahu má mimořádný význam, protože je zásobuje pitnou vodou. Exkurze na její hráz je úžasným adrenalinovým zážitkem.

Vodní nádrž Švihov je známá spíše pod názvem „vodní nádrž Želivka“, a to díky tomu, že byla vybudována přímo na řece Želivce. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. Název Švihov připomíná zatopenou obec, která byla nejblíž samotné hráze.

Výstavba nádrže začala v roce 1965 a dokončena byla o deset let později. Hráz dosahuje výšky 58 metrů a délka koruny hráze činí 860 metrů. Od roku 2004 je u nádrže v provozu malá vodní elektrárna. Vodní tunel Želivka, který přivádí vodu z nádrže do Prahy, je jedním z nejdelších tunelů světa s délkou 51 kilometrů. Ukázku tunelu je možné si zblízka prohlédnout v nedalekém Vodním domě Hulice.

Pohled na nádrž je působivý i od Vodního domu, odkud vychází také všechny komentované exkurze. Návštěva hráze je obrovským zážitkem. Celá oblast je jinak pro veřejnost uzavřena. V okolní přírodě je na každém kroku cítit dostatek vláhy. Při příchodu k nádrži upoutá mimořádně hustý les, kterým téměř není možné projít.

Les má přitom svůj velký význam. Vytváří celé pásmo, které slouží k tomu, aby zachytávalo velkou vodu v případě povodní. Voda tu může stát i několik týdnů, pomalu se vsakovat a odpařovat. A právě tím les chrání přehradu před povodní.

Před hrází je tabule s mapou celé oblasti. Vodní nádrž má délku neuvěřitelných 39 kilometrů. Je to tím, že se rozprostírá podél původního toku řeky Želivky, který je velmi členitý. I samotná vodní nádrž je proto plná meandrů a skalnatých břehů.

Hráz z udusaného písku a jílu

Procházka po koruně hráze nabízí mimořádný zážitek. A to nejen kvůli výhledu na obrovskou vodní plochu. Uprostřed hráze je přibližně sto metrů dlouhá lávka, která vede do malé stavby nad vodní hladinou. Je to nejdůležitější místo vodní nádrže. Pod tak zvaným sdruženým odběrným objektem se nachází rozsáhlá podvodní soustava, která zajišťuje odběr vody. Jednou týdně se zde provádí rozbory. Z místa s nejkvalitnější vodou se pak čerpá podvodní turbínou voda, která potrubím pokračuje do čističky. Dá se říct, že právě tady začíná cesta vody do vodovodních kohoutků v domácnostech.

Hráz vodní nádrže Švihov je jiná než například na Slapské nebo jiné přehradě. Dosahuje hloubky 58 metrů, ale přitom není z betonu. Hráz byla vybudována pouze z navrstveného a udusaného písku a jílovité půdy. Přesto obrovskou masu vody nádrže bezpečně zadržuje.

Pokud z hráze vydržíte chvíli sledovat vodní hladinu, možná vás překvapí množství ryb, které je viditelné pouhým okem. Jsou mimořádně urostlé a místní sumci tu dosahují až délky dvou metrů. Jsou tu i štiky a obzvláště hojnou populaci tu představuje bolen dravý. I to je důvod, proč vodní nádrž Švihov spadá do oblasti Evropsky významné lokality.

Spustit audio