Přednášky, výstavy i místo pro setkání aneb ohlédnutí za festivalem Meeting Brno

19. srpen 2021

Letošní multižánrový festival Meeting Brno se uskutečnil v posledním červencovém týdnu. Program šestého ročníku se nesl v duchu motta Pravda vítězí?

Byly to především přednášky a debaty, kde bylo možné pokládat si tuto otázku v souvislosti s konkrétními historickými událostmi nebo v souvislosti s politickým děním ve světě. Tradičně bohatý kulturní doprovodný program souvisel s mottem festivalu tu těsněji, tu volněji.

Nové perspektivy

Oblíbenou součástí programu jsou tematické vycházky městem. Letos mohli návštěvníci zažít jednu procházku vedenou sochařem, sklářským výtvarníkem a pedagogem Pavlem Karousem, který se dlouhodobě věnuje umění ve veřejném prostoru. Při ní mohli objevit a hlouběji poznat stopy vývoje dějin moderní architektury a moderního umění ve veřejném prostoru, jako jsou sochy, fontány, pomníky či mozaiky.

Jaroslav Rudiš

Další z procházek vedl spisovatel Jaroslav Rudiš, který při ní předčítal vybrané pasáže ze svého nového románu Winterbergova poslední cesta, souvisejícím s konkrétními místy v centru Brna. Účastníci tak měli možnost nahlédnout na známá místa, kterými denně prochází, z jiné perspektivy.

Důraz na vizuální umění

I kvůli těžké předvídatelnosti epidemiologické situace se pořadatelé rozhodli dát tento rok větší prostor v programu vizuálnímu umění. V prostorách augustiniánského opatství na Mendlově náměstí si mohli návštěvníci prohlédnout fotografickou výstavu vzniklou ve spolupráci s knihovnou Václava Havla, nazvanou Dálkový výslech. Výstava vycházela ze stejnojmenné knihy rozhovorů Václava Havla a Karla Hvížďaly.

V opatství byla ke zhlédnutí i výstava vybraných prací studentek Ateliéru tělového designu z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, nazvaná Svlečky. Název odkazuje v metaforické rovině ke starým tělesným pokryvům, ať už z kutikuly či kůže, které za sebou nechávají někteří živočichové během svého vývoje. Studentky Ateliéru tělového designu se ve svých dílech zabývaly konkrétními historickými událostmi a pohlížely na ně v této rovině, což je vedlo k neotřelým uměleckým výstupům.

Přímo na Mendlově náměstí, před augustiniánským opatstvím, byl také po dobu festivalu k vidění protiválečný pomník instalovaný umělci z lipské Schaubühne Lindenfels nazvaný Zucker.Rausch.Germania (Cukr.Opojení.Germánie). Mezinárodní projekt svým hlavním motivem odkazoval na tradici oslavné jezdecké sochy, avšak svou interpretací ji stavěl do jiného světla.

Jiný pohled na osobnost protinacistické odbojářky Marie Kudeříkové přinesla také umělecká intervence již zmíněného Pavla Karouse do jejího pomníku. Součástí této intervence byla diskuze o proměnách odkazu Marie Kudeříkové v uplynulých sedmdesáti letech.

Prostor pro setkání

Součástí programu byly letos i tři divadelní představení a jeden dokumentární film. Festival si ale dlouhodobě klade za cíl nejen obohatit prázdninové dny kulturním programem, ale zprostředkovat setkání s historií míst a umožnit i setkání návštěvníků napříč věkovými, společenskými, etnickými nebo náboženskými skupinami. I z toho důvodu se jako každý rok uskutečnila česko-německá bohoslužba, letos v kostele svatého Jakuba, pouť smíření nebo třeba debata s dvěma faráři Českobratrské církve evangelické – Jakubem Malým a Karlem Müllerem, kteří jsou v prostředí českého internetu známí jako Pastoral Brothers.

Velký prostor byl rovněž věnován setkání s běloruskou a ukrajinskou kulturou, se zástupci těchto zemí v Brně, které zahrnovalo ochutnávky tradičních běloruských a ukrajinských pokrmů a nápojů, hudební vystoupení i řadu přednášek a debat o moderní ukrajinské a běloruské historii i kritický pohled na současnou politickou a společenskou situaci v těchto zemích. I vzhledem k letošnímu mottu Pravda vítězí? potvrdil festival svoji přínosnost a své místo v programu letních brněnských kulturních akcí.

autor: Bernardeta Babáková
Spustit audio

Související