Před osmi lety postihly Moravu katastrofální povodně - města budují hráze.

Aktuálně

Je tomu více než osm let, co se Moravou prohnaly katastrofální povodně. Například ve Starém Městě na Uherskohradišťsku smetla voda 93 domů. Protipovodňová opatření se od té doby stala samozřejmostí v každém městě, které velká voda navštívila.

Jednou ze zásadních staveb ve Starém Městě bude polder za 60 milionů korun. Slavnostní zahájení stavby proběhlo tento týden. Starosta Starého Města Miroslav Schonbaum připomněl, že 790 metrů dlouhá komunikace splní hned tři významné role. Za prvé ochrání město před povodněmi. Za druhé vznikne nová komunikace - východní obchvat města,- která značně ulehčí dopravě v centru.

A za třetí vznikne nová průmyslová zóna o ploše asi 9 hektarů, kdy dojde i k propojení inženýrských sítí se zónou Na Špílově. Obě tedy začnou být funkční. V roce 1997 velká voda zdemolovala 93 domků a další silně poškodila. Staré Město už následky povodně odstranilo a rozvoj města pokračuje.

Přípravné práce byly zahájeny už v červnu. Nejnáročnější částí stavby je budování tělesa poldru, který bude mít v místě paty 30 m, celkovou výšku přes 4 m a délku 790 m. Na koruně poldru povede silnice široká 8,5 m. V místě těsného souběhu komunikace s místní vodotečí bude vystavěná monolitická opěrná zeď o délce 95 m a výšce 5m.

Libor Dostál z Povodí Moravy prozradil, že polder funguje vlastně jako suchá nádrž. Při povodni, kdy dojde např. k přelití hrází, které jsou hned vedle toku, se začne se polder postupně plnit a vytvoří nádrž. Zadrží tak vodu, která by jinak zaplavila město. Po opadnutí vody polder opět vyschne.