Pravidla soutěží ve vysílání Českého rozhlasu Brno

27. červen 2017
03445488.jpeg

Obecná pravidla se vztahují na soutěže nepravidelně vyhlášené ve vysílání Českého rozhlasu Brno s dobou pro vyhlášení vítěze do jednoho dne.

Základní ustanovení:

1. Pořadatelem soutěží je Český rozhlas, zřízený z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2. Soutěže probíhají v nepravidelných termínech ve vysílání ČRo Brno, na území České republiky.

3. Soutěží se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let (věková hranice se netýká soutěží výslovně určených pro děti).

4. Pro všechny soutěže pořádané Českým rozhlasem Brno platí, že se posluchač (který získal cenu) může v rozmezí dvou měsíců zúčastnit pouze jedné soutěže bez ohledu na pořad a dobu vysílání.

Účast v soutěži:

1. Zájemci se do soutěží zapojí zavoláním do pořadu, správným zodpovězením otázky, zasláním fotografie, textu nebo videa dle konkrétní soutěže.

2. Cenou v soutěži mohou být drobné hmotné ceny nebo vstupenky na kulturní a společenské události v závislosti na typu soutěže.

3. Výhry se výhercům předávají osobně nebo jim jsou zaslány poštou.

Prohlášení Pořadatele:


1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímají tato pravidla a zavazují se je dodržovat.

2. Finanční plnění výher není možné.

3. Soutěží se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

5. Účastí v soutěžích každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel soutěže oprávněn užít jméno soutěžícího.

6. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny, cenu zaslanou poštou nepřevezme nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

7. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěží, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu.