Pravidla soutěže ve vysílání Toulek českou minulostí

27. červen 2017
Ostrý + Derfler + Valešová + Bareš + Veselý = Toulky

Podrobná pravidla soutěže v pořadu Toulky českou minulostí.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno každou neděli v pořadu Toulky českou minulostí, které jsou součástí pořadu Račte vstoupit k Josefu Veselému, v 10:30.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba.

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno, který pošle e-mail či dopis na níže uvedené adresy (dále jen "soutěžící").

5. V době dle bodu 2 je ve vysílání zveřejněna soutěžní otázka s nabídkou 3 možností odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Současně je informováno, dokdy je možné posílat odpovědi (standardně 1 kalendářní měsíc od vyhlášení soutěžní otázky).

6. Odpovědi soutěžící zašlou na e-mail toulky@rozhlas.cz s uvedením hesla TOULKY a odpovědí, nebo poštou na adresu Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno.

7. Ze správných odpovědí je náhodně vybrán jeden soutěžící.

8. Cenami v soutěži jsou knihy a CD v hodnotě do 500 Kč vč. DPH.

9. O správnosti odpovědi rozhoduje pověřený zástupce pořadatele.

10. Výhercům jsou ceny zasílány doporučeně poštou. V případě, že si výherce zásilku nepřevezme ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb, ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x v průběhu 2 kalendářních měsíců. To znamená, že soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale v případě, že vyhraje, nemůže se soutěže účastnit následující 2 kalendářní měsíce. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

2. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

3. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

4. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

6. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz.