Pravidla soutěže Hádej, kdo/co jsem

10. listopad 2017
Borek Kapitančik

Plné znění pravidel soutěže Hádej, kdo/co jsem v pořadu Vesele i Vážně o Víkendu.

1. Pořadatelem kvízu je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel").

2. Soutěž probíhá ve vysílání regionální stanice Český rozhlas Brno v pořadu VVV aneb Vesele i Vážně o Víkendu v pátek v době cca 13:15, v sobotu a neděli v době cca 15:15, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pak pouze v sobotu a neděli v době cca 15:15.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba.

4. Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu Brno nebo Českého rozhlasu Zlín, který se jako první dovolá na výzvu moderátora, ve které dá první nápovědu k hledané osobě či věci, na telefonní číslo 542 215 678 nebo 542 218 484, není-li z technických důvodů určena jiná telefonní linka (dále jen "soutěžící").

5. Úkolem soutěžícího je pokládat moderátorovi uzavřené otázky, na které je možné odpovědět pouze ANO nebo NE. Soutěž končí, když moderátor na tyto otázky 5x odpoví NE nebo uplyne 90 vteřin od první otázky. Počet otázek s odpovědí ANO není limitován.

6. V případě, že moderátor odpoví 5x NE na otázky posluchače, ale ještě neuplynulo 90 vteřin časového limitu pro soutěž, soutěže se může účastnit další volající a to za stejných podmínek. Takto je možné, aby se soutěže účastnili až 3 soutěžící.

7. Cenami v soutěži jsou knihy a CD v hodnotě do 500 Kč vč. DPH, jestliže není uvedeno jinak.

8. Moderátor s výhercem na konci soutěžního telefonátu, mimo vysílání, domluví způsob předání ceny a to buď osobně na adrese Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4, 657 42 Brno, nebo zasláním na adresu výherce.

9. O správnosti odpovědi rozhoduje moderátor jako zástupce pořadatele.

Závěrečná ustanovení

1. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x v průběhu 2 kalendářních měsíců. To znamená, že soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale v případě, že vyhraje, nemůže se soutěže účastnit následující 2 kalendářní měsíce. Jestliže toto pravidlo poruší, bude ze soutěže vyloučen. V případě, že dojde ke zjištění této skutečnosti až po vyhodnocení soutěže, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

2. V případě, že si výherce výhru nepřevezme do 15 pracovních dní osobně na uvedené adrese, nebo ve stanovené lhůtě provozovatelem poštovních služeb (dle jím zvoleného způsobu předání) ztrácí výherce nárok na výhru, která propadá ve prospěch pořadatele.

3. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele spojených se soutěží za účelem své propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení.

4. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

6. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na internetovém portále brno.rozhlas.cz i na portále zlin.rozhlas.cz.

Autor:Martina Kaščáková