Pověst z Blatnice - jak vznikla kaple svatého Antonína Paduánského

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Do Blatnice pod Svatým Antonínkem přijíždí každoročně desetitisíce lidí nejen za dobrým vínem, ale také za duchovní posilnou. Cílem většiny návštěvníků obce tak není pouze některý z mnoha kouzelných historických sklípků místních vinařů, ale také kopec svatého Antonína, který se vypíná nad Blatnicí. A právě ke zmíněnému kopci se váže hned několik pověstí.V dávných dobách tu prý bývalo staroslovanské pohanské obětiště a později tu údajně působili věrozvěstové Cyril a Metoděj. To z dnešního pohledu nejdůležitější se ale odehrálo až v 17. století, kdy tu vyrostla poutí kaple na počest svatého Antonína Paduánského. Kapli nechal postavit roku 1668 kníže Hartman z Lichtensteina, majitel ostrožského panství, jako poděkování za uzdravení syna.Podle pověsti se knížecí chlapec uzdravil na přímluvu svatého Antonína vodou z pramene, který vytryskl na Blatnické hoře. Hartmannova manželka, kněžna Eleonora, původem Italka, byla totiž velkou ctitelkou zmíněného svatého Antonína Paduánského, jehož v modlitbách prosila o uzdravení svého slepého syna. Když byla vyslyšena, vděčný kníže, na základě povolení biskupské konzistoře v Olomouci, nechal postavit kapli.