Pomocí vodovodního potrubí zavlažují lesníci spolu s ochránci přírody krajinu v Hodonínské Dúbravě

21. červen 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Elektrárenské potrubí zavlažuje les u Hodonína

Lesníci a ochránci přírody potřetí za tento rok pustili do lesů v Hodonínské Dúbravě vodu z řeky Moravy. Využívají k tomu potrubí z Elektrárny Hodonín. Za jeden den nateče do půdy asi 17 tisíc kubíků. 

Voda z potrubí plní uměle vyhloubenou tůňku a teče do 3,5 kilometru dlouhé strouhy. Jalová strouha byla vyschlá 15 let, dříve v ní bývala voda celoročně. Když ji loni na podzim poprvé napustili, už na jaře vodu našli obojživelníci a další živočichové.

Elektrárenské potrubí zavlažuje les u Hodonína

„Byl tady skokan hnědý, našlo se tu i několik populací listonoha letního. Pravděpodobně se jedná o živočichy, kteří přežili ze semene banky, to znamená, zásoby vajíček v půdě. Jsou schopni dlouhodobě přežívat v takto nepříznivých podmínkách. Potom na vodu okamžitě reagovali a hned to bylo znát,“ popisuje Pavel Kolibáč z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ekologové chtějí zavlažováním zachránit duby v suchém a písčitém podloží a vrátit do krajiny vymizelé rostlinné a živočišné druhy.

Do lesů mohou ochránci napustit až 200 tisíc kubíků vody, podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře je zatím v řece vody dostatek. „V tuto chvíli ještě lze odebírat, ale pokud by průtok klesl pod takzvané minimální zůstatkové množství, tak by se odběr musel omezit.“

Také vodohospodáři využívají vodu z řeky Moravy na zavlažení lužních lesů. Po vydatných srážkách na konci května, využili nadbytek vody, která by jinak bez využití odtekla, na takzvané povodňování lužního lesa v Oboře Soutok a v Polesí Tvrdonice.

autor: kap
Spustit audio

Související