Polešovské drmolice šly na jarmark do Nivnice. Ženský sbor z Polešovic letos slaví dvacáté výročí

19. květen 2020

Jan Káčer představuje ženský sbor Polešovské drmolice s jejich profilovým CD.

Polešovice nejsou jen svahovou vinařskou obcí se stovkou hektarů vinic, kde můžete zaslechnout i zdejší specifické nářečí, které se liší od zbytku Slovácka zálibou ve dvojhláskách -ou- a -ej-, ale i domovem ženského sboru.

Děvčata se poprvé sešla v záři roku 2000 s nápadem, aby se při hodovém krojovém průvodu objevily i stárky a podstárky minulých let. Protože do té doby chodili v průvodu kromě chasy jen jejich chlapi jako lajblisté. Z úspěšného tažení nakonec vznikl ženský sbor.

Jejich první hodovou písničkou byla píseň Polešovské drmolice šly na jarmark do Nivnice…, a tak jim ty drmolice zůstaly. Vedoucího postu se ujala Dobromila Krysová a hudební stránku si vzala na povel Ivana Vaďurová. Ženský sbor vydal v roce 2014 své profilové CD s názvem Dycky sem si vybírala a v letošním roce slaví kulaté dvacáté výročí.

autor: Jan Káčer
Spustit audio