Počítače do školek: s chytrými pomůckami se učí zacházet i učitelky

24. říjen 2017

Počítače na středních i základních školách už jsou naprostou samozřejmostí. Teď se mohou do využívání moderních technologií a chytrých řešení pustit i mateřské školky.

Rodiče batolat to dobře znají. Dítko se ještě neumí samo pořádně najíst, ale na dotykovém telefonu si umí prohlížet fotografie a přehrávat videa. Zatímco prarodiče často tápou, tříletý špunt si zcela samozřejmě pustí počítač nebo tablet a na YouTube si pustí svou oblíbenou pohádku.

Současné děti jsou komunikačními technologii s intuitivním ovládáním obklopené. A projekt Školka hrou neziskové organizace EDULAB využívá dětskému zájmu o technologii ke zpestření výuky ve školkách.

Interaktivní tabuli si musí osahat nejdřív učitelky

V mateřské škole Luční ve Zlíně teď vzniklo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, které v praxi zkouší různé pomůcky a postupy v prostředí školky. V celém Česku je dalších čtrnáct takovýchto center.

„Neznamená to ale, že děti ráno zasednou k interaktivní tabuli a budou se celý den věnovat jen tomu. Je důležité, aby klasická výuka a moderní technologie byly v rovnováze,“ vysvětlila ředitelka Mateřské školy Luční Irena Dufková.

Čtěte také

Zatímco pro děti jsou komunikační a informační technologie samozřejmou součástí života, řada učitelek se s těmito technologiemi teprve učí pracovat a objevuje jejich možnosti.

„Na střední škole jsem úplně nepřišla do styku třeba s interaktivní tabulí ani s těmi moderními postupy, spíš jsem se učila o těch tradičních postupech. Proto mě to taky zaujalo, a protože k tomu mám blízko, chtěla jsem se to naučit,“ vysvětluje své zapojení do projektu učitelka Irena Stavinohová, která je zároveň lektorkou metodického centra a učí s chytrými pomůckami pracovat další zájemce.

Kromě zpestření podle ní moderní technika pomáhá odhalit různé obtíže, jako jsou poruchy pozornosti nebo řeči.

Kamarádi můžou poslat nemocnému dítěti třeba pohádku

Projekt Školka hrou se ale neomezuje pouze na aktivitu dítěte ve školce. Prostřednictvím internetových stránek se do něj mohou zapojit i rodiče.

„Například když dítě onemocní, můžeme přes tyto stránky s dítětem komunikovat. Můžeme mu posílat pozdrav, pohádku, úkoly, různé pracovní listy, tajenky a další aktivizační prvky, které si může doma s maminkou nebo tatínkem připravit a donést do školky,“ doplňuje Stavinohová.

Moderní technologie podle ní slouží také tomu, aby dětem usnadnily vstup do základní školy, kde už je řada interaktivních technologií běžná.

autoři: Zuzana Kopuletá , ska
Spustit audio