Památník Jednoty bratrské v Přerově připomíná unikátní archeologické nálezy z dob Komenského

16. leden 2022

Veřejné prostranství v těsné blízkosti historického jádra Přerova mělo být původně zastavěno parkovištěm. Plány ale brzy vzaly za své. Stalo se tak po té, co archeologové v době výkopových prací učinili nálezy, ve které už ani nedoufali. Pod zemí narazili na překvapivě dochované zbytky základů staveb. Nejprve kostela sv. Marka, o něco později školy Jednoty bratrské.

Objekty od sebe oddělovala původní kamenná dlážděná cesta. Pro Přerovany šlo před deseti lety doslova o objev století. Tamním archeologům se zase naplnilo jejich veliké očekávání. Objevili místo, kde působil Jan Amos Komenský.

Sám ve škole nejprve studoval a v letech 1614 až 1618 tam učil své žáky. Nález autentické podlahy tak prokazatelně patří k místům, kudy chodíval sám Učitel národů. A také jeho předchůdce Jan Blahoslav.

K dalším nálezům patřily mince ze 17 evropských zemí, z nichž nejcennější jsou z doby Osmanské říše. Našla se i pozdně gotická kachle, dlažby z otisky zvířecích tlapek, kovové části opasků či amulety. A také obyčejná kulička. Maličkost, která dokládá, že už děti v 16. století hrály tuto oblíbenou hru.

Otisk psí tlapy v dlažbě

Unikátní objevy změnily plány na stavbu parkoviště. Město ve spolupráci s Muzeem Komenského, začalo hledat cestu, jak nálezy představit veřejnosti. Vznikl proto nápad postavit na místě Památník Jednoty bratrské. Celoročně přístupnou venkovní expozici.

Moderní stavba po obvodu částečně kopíruje objevené základy. Repliky nejzajímavějších nálezů si lidé mohou prohlédnout v prosklené vitríně. Vidět mohou i původní kamenný spojovací chodník, po kterém zcela jistě kráčel Komenský. Detailnější popis a pohled do historie nabízejí velké informační tabule.

Pohled na památník směrem k nábřeží Bečvy

A poslední zajímavost na závěr. Přerovská lokalita Na Marku byla po objevech archeologů zapsána na seznam kulturních památek.

autor: Jana Zemková
Spustit audio