Osvětlené přechody pro chodce začaly pomáhat bezpečnosti dopravy v Kroměříži

Aktuálně

O tom, že je Kroměříž první certifikovanou Bezpečnou komunitou ve střední Evropě, se už dostatečně ví. Tento titul ji však zavazuje k novým a novým projektům tak, aby se bezpečnost občanů města dále upevňovala. Proto například začala tamní radnice s osvětlováním přechodů pro chodce. Zdánlivě jednoduchá věc, která není ve Evropě ničím novým. Jde jen o vůli vše zrealizovat.

Cílem speciálního osvětlení je samozřejmě učinit z lidí přecházejících vozovku co nejdříve viditelný objekt tak, aby projíždějící auta mohla včas zastavit. Letošním cílovým stavem je asi 15 osvětlených přechodů pro chodce. "Protože jsou reakce na první tři přechody jak ze strany chodců, tak ze strany řidičů, vesměs pozitivní, budeme v nich pokračovat," uvádí kroměřížská místostarostka Olga Sehnalová.

Bylo schváleno usnesení městské rady, že v tomto roce budou osvětleny další čtyři přechody, které se budou nacházet na průtahu městem. Dalšími osvětlenými přechody budou všechny nově zřizované přechody pro chodce v souvislosti s nově budovanými kruhovými křižovatkami.

Většina obyvatel Kroměříže se k nově osvětleným přechodům staví velice pozitivně. "Zatím jsem zaznamenala pouze jednu negativní reakci, a to od mého kolegy, místostarosty z vedlejší kanceláře, který mi avizoval, že ho průjezd pod těmito světly oslňuje. Já ale věřím, že to je snad ojedinělý případ a časem tuto inovaci, stejně jako ostatní řidiči, ocení," dodává kroměřížská místostarostka Olga Sehnalová.