Okolí zříceniny Kozí hrádek v Mikulově bude příští rok bezpečnější a hezčí

13. prosinec 2006

Před několika dny tam začaly práce na úpravách zeleně a terénní úpravy důležité pro stavbu nových přístupových cest a vyhlídkových míst. Stavba, která slouží jako rozhledna, se stane ještě atraktivnějším oddechovým místem pro místní i pro turisty. Stavební práce a nový mobiliář přijdou asi na čtyři miliony korun. Všechno by mělo být hotovo do konce května.

"Kozí hrádek byl součást dřívějších feudálních staveb a sloužil jako prachárna. Ta byla z bezpečnostních důvodů umístěna mimo okruh vlastní stavby zámku nebo hradu. Pokud by se totiž nepříteli podařilo prachránu vyhodit do vzduchu nebo zapálit a zničit, tak by byl ohrožen i samotný zámek nebo hrad. Takto byla v dostatečné vzdálenosti od centra. Po událostech ve třicetileté válce se objekt už nijak dál nevyužíval," vypráví o historii hrádku Jan Hluchý z mikulovské radnice.

V současné době na hrádku probíhají práce, které jsou v souladu s projektem na obnovu této lokality pro potřeby rekreace a výletního místa nejen pro pobyt místních obyvatel, ale i zatraktivnění celého prostředí pro návštěvníky a četné tuirsty, kteří do Mikulova převážně přes letní sezonu zavítají. Stavební práce potrvají do května příštího roku. Představují odstraňování nežádoucího porostu, jako náletových dřevin, dále terénní úpravy pro vytvoření projektovaného okruhu pěších stezek, prohlídkových a vyhlídkových míst a přístupových cest, které zabezpečí pohodlnější a kultivovanější přístup k celé lokalitě. Pobyt teď po dobu stavebních a terénních úprav na lokalitě Kozího hrádku není možný. Jsou zde umístěny výstražné cedulky a tabulky, které informují návštěvníky, že se tam dějí stavební práce a je tam proto nebezpečí případného úrazu.

"Výstavba dalších objektů není plánována, bude tu jen běžný mobiliář parkového typu - lavičky, odpadkové koše a podobně. Stavba samotná sloužila ještě v letošním roce jako vyhlídková záležitost a je provozována státem. Do budoucna je prespektiva, že by snad mohlo dojít k převodu do vlastnictví města, tak aby byla možnost využívat tu lokalitu komplexně. Město o té věci jedná," dodává Jan Hluchý.

autor: gaj
Spustit audio