O voličský průkaz lze žádat písemně i elektronicky. Jak na to?

20. září 2017
Volební urna

Do sněmovních voleb zbývá přesně měsíc. Pokud plánujete hlasovat jinde, než v místě svého trvalého pobytu, budete potřebovat voličský průkaz.

Přesně za měsíc začnou volby do Poslanecké sněmovny. Možná se právě v tyto dny chystáte odcestovat někam na dovolenou, k příbuzným, nebo zkrátka mimo své trvalé bydliště - a tedy i mimo volební místnost, kde obvykle hlasujete.

Volit ale můžete kdekoli na území České republiky a dokonce i v zahraničí, pokud si necháte vystavit voličský průkaz.

O vydání voličského průkazu byste měli požádat na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště. Stačí tam přijít s průkazem totožnosti a úředník vyhotoví záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu je možné požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tedy do 18. října do 16.00 hodin.

Průkaz si ale lze vyřídit i bez chození na úřad, tedy písemně. „Pro žádost o voličský průkaz není žádný předepsaný formulář, z té žádosti ale musí být zřejmé, kdo o ten průkaz žádá. To znamená, že tam musí být jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště. Pak tam musí být ještě informace o tom, o jaký druh voleb se jedná a pokud chce volič průkaz zaslat, tak i adresa, na kterou jej chce doručit,“ upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Lhůta pro podání písemné žádosti je ale jen do 13. října. Důležité je nechat si písemnou žádost úředně ověřit. Asi nejjednodušší je to za poplatek na Czech Pointu na poště, ale dělají to také notáři a Hospodářská komora. A pokud za ověření platit nechcete, tak si pro ověření můžete zajít na obecní nebo krajský úřad.

Průkaz dostanete nejdříve 5. října

O voličský průkaz lze požádat i elektronickou cestou a to prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dní před dnem voleb, tedy 5. října.

Úřad vydá průkaz i tomu, kdo se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, anebo ho zašle na uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

„Voličské průkazy jsou tištěny na speciální papír jedinečný pro tiskopisy a doklady ministerstva vnitra a mají standardní ochranné prvky a zvolený vodoznak. Vodoznak je tvořen lipovými květy. Každý jednotlivý tiskopis voličského průkazu má své unikátní číslo, které umožňuje jeho evidenci,“ popisuje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Hlasujete vždy pro místní kandidáty

Kdo má voličský průkaz, může volit v kterémkoliv volebním obvodu v České republice tak, jak je zvyklý. Je potřeba s sebou kromě voličského mít i občanský průkaz nebo pas, který si převezme okrsková volební komise. Ta ověří, že je volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů a vydá mu sadu hlasovacích lístků.

To znamená, že pokud budete hlasovat v jiném volebním kraji, než kde máte trvalé bydliště, tak hlasuje pro kandidáty toho kraje. Třeba obyvatel Zlína hlasující v Brně tak nemůže kroužkovat zlínské kandidáty, ale jen ty brněnské. Navíc ne všechny politické strany a hnutí kandidují ve všech krajích. Na to je potřeba také dát pozor.

V zahraničí má volič právo volit na zastupitelském úřadě. V případě dlouhodobého pobytu může volič požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ambasádou nebo konzulátem v zahraničí. Na to byla lhůta do 10. září.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, třeba na dovolené, stačí mít voličský průkaz vydaný vaším obecním úřadem.

Hlasy ze všech zvláštních volebních okrsků v zahraničí se přičtou k hlasům z jednoho z krajů České republiky. Letos státní volební komise určila, že to bude Středočeský kraj. Takže na zastupitelských úřadech budou lidé volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.