O otcovskou dovolenou mohou žádat i tatínci lednových dětí

6. únor 2018

Od 1. února si mohou čerství tatínkové vzít speciální dovolenou. Jde o takzvanou otcovskou, která je v Česku novinkou. Dříve si mohli čerství tatínkové vzít jednodenní placené volno na převoz ženy z porodnice. Nově mají možnost zůstat doma celý týden. A to i ti, kterým se děti narodily před méně než šesti týdny.

Na otcovskou dovolenou mají nárok všichni novopečení tatínkové a pěstouni. Nastoupit na otcovskou mohou do šesti týdnů od narození nebo osvojení dítěte. V případě pěstounů pak nezáleží, jestli žádá muž nebo žena. Vždy ale platí, že na příspěvek mají nárok, jen pokud mají nemocenské pojištění nejméně tři měsíce a osvojené dítě musí být maximálně 7 let staré.

Ještě teď mohou o dovolenou žádat ti, kterým přibyl nový člen rodiny na konci prosince – šestitýdenní lhůta teprve dobíhá.

Jen je zapotřebí mít na paměti, že náhrada za dovolenou není vyplácena automaticky, je nutné o ni zažádat.

Jak o dovolenou žádat

Postup je v tomto případě stejný jako u ostatních dávek nemocenského pojištění nebo při vyřizování mateřské.

Nejdřív je nutné domluvit se se zaměstnavatelem a požádat o volno. Pak si lidé stáhnou tiskopis na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo si ho vyzvednou na jejich pobočce, vyplní přední stranu a pošlou ji zaměstnavateli.

Ten vyplní zadní stranu a celý formulář pošle na úřad až po vyčerpání otcovské. Peníze lidé nedostanou ve výplatě od zaměstnavatele, ale zvlášť jako například nemocenskou.  Nejpozději však do jednoho měsíce.

Kolik tatínci dostanou?

Výše částky závisí na výši výplaty. „Výše otcovské se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se vypočítává sečtením hrubých výdělků za rok, pak se toto číslo vydělí počtem dnů, Tento výsledek se ještě dále krátí. Z této částky se vypočítá 70 procent. To je denní výše dávky,“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Jen pro představu: kdo vydělává 12 tisíc korun měsíčně, dostane jako náhradu za týden otcovské dovolené bezmála 2 tisíce. Při příjmu 26 tisíc, je příspěvek 4200 korun. Nejvyšší možná dávka je 8500 korun. To se týká lidí s příjmem nad 91 tisíc korun za měsíc.

Dávka zůstává stejná, i kdyby se narodila například dvojčata nebo si rodiče osvojili více dětí najednou.

autor: Kristýna Císařová
Spustit audio

Související