Nově vzniklá Agentura cestovního ruchu jižní Moravy má do regionu přilákat více turistů

16. prosinec 2005

Přilákat na jižní Moravu více turistů a přimět je, aby se tam zdrželi delší dobu, je cílem nově vzniklé Agentury cestovního ruchu jižní Moravy. Její zakládací smlouvu v tomto týdnu podepsali zástupci Jihomoravského kraje, města Brna a Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Obecně řečeno by Agentura cestovního ruchu měla zastřešovat všechny aktivity týkající se turistického ruchu v regionu. "Půjde o to vytvořit určité balíčky a nabídky a propojit veškeré aktivity, které už v současné době působí na území Jihomoravského kraje. Hlavně se snažit nabídnout návštěvníkovi servis, aby když turista přijede na kterékoliv místo na území Jihomoravského kraje, tak aby se dozvěděl, co všechno náš kraj nabízí. Aby to bylo jakési lákadlo aktivit, kterými se bude chtít zabývat," vysvětluje náměstek jihomoravského hejtmana Milan Venclík.

Jihomoravský kraj dává jako vstupní poplatek tři miliony korun, město Brno dva miliony a Svaz obchodu a cestovního ruchu třicet tisíc. " A ještě se také zavazujeme ke každoroční dotaci," dodává náměstek Venclík. Agentura tedy bude sdružovat peníze z veřejných a soukromých zdrojů.

Jako nezisková organizace bude moci čerpat peníze z fondů Evropské unie, což podnikatelé ani kraj sami nemohou. Podle prezidentky svazu obchodu Heleny Pískovské je tento projekt v rámci republiky ojedinělý tím, že se v něm spojily tři tak významné subjekty. "To dává jakousi záruku, že by to mělo mít nadějný vývoj. My se jako svaz snažíme tuto spolupráci nabízet, protože ty krajské sekce cestovního ruchu máme vytvořené, a tím, že spolupracujeme s krajem i s městem, tak to má veškerou provázanost," dodává Helena Pískovská.

Podle brněnského primátora Richarda Svobody je spojení města a kraje v této věci nevyhnutelné a povede ke zvýšení turistické atraktivity regionu. "Jejím smyslem by mělo být utvoření jakési páteře pro množství privátních aktivit, které se na tento provázek můžou navěsit. Chceme, aby tady turista strávil nejen jedno odpoledne na cestě mezi Prahou a Vídní, ale aby se tady zastavil a utratil svoje peníze," doplňuje primátor Svoboda.

autor: gaj
Spustit audio