Nikdo neví, kam se poděl. Možná ho zničila bomba. Branišovice chtějí obnovit zmizelý památník padlých hrdinů

Podoba památníku padlým válečným hrdinům v Branišovicích
Podoba památníku padlým válečným hrdinům v Branišovicích

Jména čtyř desítek vojáků z Branišovic na Brněnsku, kteří padli za první světové války, málem zavál čas. Po roce 1918 válečné hrdiny připomínal památník u kostela svatého Vavřince. Pak zmizel.

Nikdo neví kdy, a jestli ho poničily bomby za druhé světové války, anebo jestli skončil v základech nějakého domu. Vedení obce chce starý německý památník obnovit. Místní kronikář už proto vypátral jména padlých.

„Já jsem byl ministrantem do patnácti let a nepamatuju, že by tady ten pomník byl. Jestli to vůbec přežilo druhou světovou válku,“ odpovídá jeden z místních obyvatel, kterému ukázal starou fotku památníku u kostela svatého Vavřince starosta Branišovic Marek Sovka.

Historický pohled na obec Branišovice

„Někdo už to tady nepamatuje bezprostředně po válce, někdo ještě dlouho po válce, takže je těžké se k něčemu přiklonit. Je tady ještě ten fakt, že kostel v posledních dnech války zasáhla zápalná bomba. Kostel kvůli tomu úplně vyhořel, shořela střecha a zůstaly jen obvodové zdi. Takže je možné, že ten pomník, který stál těsně u zdi kostela, byl poničený tímto,“ vysvětluje branišovický kronikář Filip Drybčák, že osud památníku už zřejmě nikdo přesně neobjasní.

Pomník stál nalevo od současného vstupu do kostela. „Ona tady totiž dřív bývala i brána a cihlová zídka,“ doplňuje Drybčák. „Tady za kostelem a okolo něj býval hřbitov,“ doplňuje Sovka.

Pomník byl zřejmě betonový. Na špici s německou orlicí, ozdobený německým křížem, který byl protnutý mečem. Pod ním byl seznam padlých vojáků. Jedna část se týkala obyvatel Branišovic a druhá místní části Vinohrádek. Německy psaný nápis v překladu znamená Umřeli jsme, abychom vás ochránili.

Po roce 1918 válečné hrdiny připomínal tento památník

Pátrání v archivech a matrikách

„Můj výzkum začal někdy loni v září a pátrám ještě doteď. Používal jsem k tomu třeba fotografie, kde je seznam německy uvedených jmen. Když jsem po tom pátral na matrice a v ústředním vojenském archivu, tak byl problém, že na matrice byla všechna jména poněmčovaná. A ve vojenském archivu se zase německá jména počešťovala,“ nastiňuje obtíže pátrání po jménech z pomníku kronikář Drybčák. „Původně těch jmen bylo 37. Většinu se mi podařilo dohledat kromě jednoho. S tím že se mi podařilo objevit čtyři jména nová, ale jen tři jsou doložená matričním zápisem. U toho čtvrtého vojáka je jen zapsáno, že se narodil v Branišovicích, ale místní matriky nikoho takového neuvádějí.“

Budoucnost památníku

Kostel svatého Vavřince v Branišovicích

Obnova památníku bude stát asi 200 tisíc korun. Branišovice požádají o příspěvek Ministerstvo obrany. U kostela by mohl stát letos nebo příští rok. V tomto roce nechá obec opravit i schody vedoucí ke kostelu a jeho okolí. „Abychom to vrátili do původního stavu, tak jak to okolí kostela dřív vypadalo, včetně toho památníku. Protože pokud tady v Branišovicích byla taková památka, kterou si občané postavili svépomocí a vzdávali hold padlým bojovníků, tak si myslím, že je to věc, na kterou bychom měli být pyšní a měli bychom hrdost na Branišovice budovat dál,“ uzavírá Sovka.