Nepovolená stavba. U vily Tugendhat stojí nový dům, sousedé na něj upozorňovali marně

13. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy U vily Tugendhat stojí nový dům, sousedé na něj upozorňovali marně

Blízko brněnské vily Tugendhat stojí nepovolená stavba. Vyrostla asi dvě stě metrů od památky UNESCO. V zahradním vnitrobloku u Černopolní a Helfertovy ulice ji postavil majitel starého domu původně z 19. století. Úřady mu povolily rekonstrukci, on ale dům zboural a nechal zbudovat moderní vilu. Sousedé se na stavební úřad obraceli marně. Když se o věc začal zajímat Český rozhlas, úřad zahájil řízení o odstranění novostavby.

„Stojíme na místě bývalého zájezdního hostince z 19. století, byla to jedna z prvních budov, co stála na takovém vyhlášeném místě nad parkem Lužánky,“ kroutí hlavou Pavel Šeda nad čtyřpodlažním domem s některými prosklenými stěnami, ze kterých je vidět na Brno. Šeda je bezprostřední soused této zatím neomítnuté stavby. Ve svahu má přírodní zahradu.

„Snaha zjistit, co se tady staví, dost dlouho vyznívala na prázdno. Majitel mě nijak nekontaktoval a vyhýbal se mi. Až když se stavba přiblížila k mému plotu, tak jsem začal zjišťovat, co se děje a jak bude upravený terén mezi našimi pozemky a co bude na hranici. Nyní tu má majitel představu, že si svůj pozemek razantně ohraničí a zajistí si soukromí,“ tvrdí muž, který bydlí v Černopolní ulici.

Později se dozvěděl, že stavební úřad Brno-sever vydal povolení ke změně stavby a zajištění svahu. „Stavební úřad rozhodl, že nebudu účastníkem řízení. A nikdy jsem se nedozvěděl, jaký k tomu byl důvod. Tento způsob mi přijde neférový a pro budoucí vztahy mezi sousedy špatný,“ dodává Šeda.

Majitel měl od úřadů povolení k rekonstrukci. Dům ale zboural a bez vyjádření sousedů postavil nový

Není sám, koho stavba vznikající od začátku roku 2019 rozladila. Sousedé z Helfertovy ulice se ze začátku dívali na rozebranou sedlovou střechu a krovy. „Teď je to takový malý bytový dům uprostřed zahrad. A stavět něco takového, aniž by s tím byli seznámeni sousedé, tak to určitě není normální. My jsme se v minulosti setkali se lhaním, kdy nám bylo řečeno, že my to tady jen upravujeme, že je to rekonstrukce, což je i vyvěšeno na domě, ale to není povolení na novostavbu,“ rozčiluje se další sousedka Zuzana Bímová. Podle ní ze starého domu nezbylo nic.

Svobodný přístup k informacím

Sousedé tvrdí, že od stavebního úřadu se dozvěděli jen velmi málo. Třetí z obyvatel a spoluvlastník jedné z parcel vedle nové vily Jan Tomandl získal o projektu podrobnosti až na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Úřad mu ji doručil v srpnu 2019.

„Stavební úřad vydal v roce 2016 povolení na změnu stavby stavebními úpravami, které se týkaly celkové výměny střechy a statického zajištění dvorního objektu. V roce 2019 vydal stavební úřad společné povolení na změnu stavby nástavbou a stavebními úpravami již povolené změny stavby stavebními úpravami, spočívající v celkové výměně střechy a statického zajištění výše uvedené stavby. (…) Jedná se o změnu dokončené stavby, kdy u stávajícího rodinného domu majícího jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží bez využitého podkroví, bude sedlová střecha nahrazena plnohodnotným podlažím,“ stojí ve zmíněném dokumentu.

Prosklený čtyřpatrový dům nahradil starou budovu z 19. století

Nic se neděje, jen rekonstrukce!

Krátce nato se Tomandl na stavební úřad obrátil znovu. „Nejdřív nás stavební úřad ujistil, že se neděje nic, co by nás mělo zajímat, že je to jenom rekonstrukce. A až byl ten dům zbouraný na úroveň terénu, nebo pod ním, tak takovou fotku jsem poslal na stavební úřad a nebylo na to nijak reagováno,“ popisuje Tomandl.

Další fotky z průběhu stavby byly zveřejněny na webu stavební firmy. Na něm se mimo jiné uvádělo, že šlo o „demolici a výstavbu bytového domu“. Detaily o výstavbě však z webu stavební firmy zmizely. V době zveřejnění tohoto článku byly dostupné, jak dokládá i tento snímek obrazovky.

Snímek obrazovky dokládá, že při zveřejnění článku byly fotografie na webu stavební firmy dostupné

Majitelem domu je Tomáš Novotný. Redakce ho s žádostí o vyjádření oslovila ve středu. „Prosím, nezlobte se, já bych to nechal, prosím, bez komentáře,“ oznámil. Ve čtvrtek, po odvysílání reportáže v Českém rozhlase Brno, se s redakcí spojil s žádostí o schůzku v příštím týdnu.

Částečné vysvětlení celé situace poslal v e-mailu alespoň stavební úřad Brna-severu. „Stavebník řešil statické poruchy stávajících konstrukcí a zajištění havarijního stavu části stavby s oprávněnou úřední osobou, která daný podnět bohužel řádně neprošetřila. Toto pochybení bude řešeno vedoucí odboru stavebního s oprávněnou úřední osobou,“ oznámil mluvčí radnice Martin Ingr.

Sousedé nebyli součástí stavebního řízení

Odpověděl i na to, proč sousedé nebyli součástí stavebního řízení. „Za účastníky řízení byli vzati vlastníci bytového domu Helfertova 7c, jejichž pozemek a stavba jsou stavbou bezprostředně dotčeny – na základě smlouvy je v průběhu stavby využíván jejich pozemek a průchod/průjezd stavbou. Vlastníci sousedních zahrad ani bytových domů nebyli zahrnuti do okruhu účastníků, jelikož bylo vyhodnoceno, že vzhledem ke snížení stavby nedojde k zastínění bytových domů a jiným způsobem nebudou dotčeni. V průběhu řízení se nikdo ze sousedních vlastníků nepřihlásil, a nestalo se tak ani v době realizace, kdy se mohli ozvat jako opomenutí a žádat o obnovu řízení,“ zdůvodňuje úřad svůj postup.

Ve vnitrobloku na dohled od vily Tugendhat vznikla nepovolená stavba

Podle sousedů to není dostačující. „My jsme se o tom dozvěděli, když si stavebník na náš pozemek umístil část lešení,“ tvrdí Bímová. „Je hrozná škoda, že takovou liknavostí úřadu a trochu i liknavostí nás jako sousedů, že jsme se víc nebránili, tak sem vnikl moderní stavební ruch, a je tady nová stavba, která ovlivní i pohledy ze slavných vil,“ říká Tomandl.

Zastavení prací na stavbě

Stavební úřad začal věc víc řešit několik dní poté, co se na něj s dotazy Český rozhlas obrátil. Tuto středu oznámil další kroky. „Na základě úřední činnosti stavební úřad zjistil, že se jedná o nepovolenou stavbu. Byla vydána výzva k bezodkladnému zastavení prací na stavbě a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Stavebník má možnost podat si žádost o dodatečné povolení stavby. Za porušení stavebního zákona v této skutkové podstatě je výše pokuty až do 500 tisíc korun,“ potvrzuje mluvčí radnice Martin Ingr.

Čtěte také

Ochranné pásmo vily

Nad stavbou se podivuje i vedení vily Tugendhat, od které je novostavba vzdálená asi 200 metrů a v jejímž okolí plném zahrad stojí taky vily Löw-Beer, Kaiserova vila či Arnoldova vila. „Tento objekt, který je vidět po levé straně panoramatického výhledu vily Tugendhat vznikl ještě předtím, než došlo k vyhlášení ochranného pásma vily. Takže nebylo možné aplikovat podmínky uvedené v tom ochranném pásmu. Tím myslím třeba zásahy, které jakýmkoliv způsobem poškodí vnímání vily Tugendhat, její prostředí. A bohužel jsme ani my nebyli účastníky řízení,“ namítá ředitelka Iveta Černá.

Ochranné pásmo vily začalo po dlouhých letech vyřizování platit v lednu 2021. Jenže dům v rohu vnitrobloku u Černopolní a Helfertovy ulice v tomto novém ochranném pásmu není. Černá se i přesto domnívá, že by správci vily měli mít možnost se ke stavbě vyjádřit.

Památkáři nicméně už dřív k rekonstrukci souhlas dali. „K žádosti bylo doloženo závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje a Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, který měl požadavky na barevnost, aby objekt nebyl opatřen bílou fasádou s ohledem na vilu Tugendhat,“ vysvětlil stavební úřad Brna-severu.

autor: Tomáš Kremr
Spustit audio

Související