Návrat vlka do české přírody vzbuzuje radost, ale i obavy. Třeba mezi chovateli ovcí

6. březen 2022

Už několik let sledujeme návrat vlků obecných do české krajiny. Přítomnost této velké šelmy vyvolává nejen radost z návratu zvířete, které bylo po tisíciletí přirozenou součástí české přírody, ale také strach a mnoho otázek. Jsou ale místa v Evropě, kde vlci nikdy nebyli vyhubeni, tak, jako se to stalo jako v České republice.

Evropských států, kde nikdy nebyli vyhubeni vlci, je celá řada. Například Itálie, Slovinsko, Rumunsko, Švýcarsko nebo Slovensko. Po slovenských horách, ale i údolích se vlci pohybují neustále a lidé jsou tak na jejich přítomnost zvyklí. Ale jak připomíná vedoucí zoologického oddělení Správy Národního parku Šumava Jan Mokrý, i život s vlky na Slovensku prošel určitým vývojem: „Toho, kdy se tam vlci lovili, pak byla stanovená jen určitá doba, kdy je možné ty vlky lovit. A pravděpodobně došli také k tomu, že když se povolí nějakým způsobem nekontrolovaný lov vlků, dojde k narušení smečky. Třeba střelíte vůdčí pár, vlčata jsou najednou bez rodičů, bez dozoru, snaží se každý uchytit, nemají žádné vedení, žádnou hierarchii a to potom může způsobovat problémy. Protože se mohou krajinou pohybovat solitérní vlci, kteří budou hledat partnera, své teritorium a budou trochu zmatení.“

Největší problémy, které aktuálně vlci způsobují v Česku a také na Šumavě jsou škody na hospodářských zvířatech. Především tedy na volně se pasoucích ovcích nebo skotu. Mnozí farmáři totiž na příchod této šelmy nebyli vůbec připraveni a tak se pasoucí ovce staly pro vlky doslova prostřeným stolem.

„Když bude nedostatečně zabezpečená ohrada a v ní stádo ovcí, tak vlci, pokud se jim nepodaří ulovit v lese koloucha, laň nebo srnce, samozřejmě zkusí tu ohradu a budou mít tendenci si ulovit ovci. Ale když jim nedáme příležitost a nenaučíme je to, tím že budeme stáda zabezpečovat elektrickým síťovým ohradníkem, ve stádě bude pastevecký pes, tak se to vlci nenaučí a pokud to budou zkoušet, tak pouze v případě, že nebudou mít jinou potravu, případně jinou možnost," vysvětluje Jan Mokrý.

Zabezpečení stád však musí být kvalitní. Vlci jsou totiž velice chytrá zvířata a dokážou nalézt každou slabinu. Přesto ale, jak nám ukazují farmáři ze Slovenska, Itálie nebo jiných zemí, je možné efektivně chránit i volně se pasoucí stáda ovcí. Na druhou stranu, pokud vlci způsobí škodu chovatelům, stát je kompenzuje.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio