Na Kelčském Javorníku v Hostýnských vrších vyroste nová rozhledna

Aktuálně

Dominanta na dominantě. Možná i tak se dá nazvat to, co se na Kelčském Javorníku v Hostýnských vrších přihodí v příštím roce. Vyroste tu totiž nová rozhledna. Připomeňme, že Kelčský Javorník je s osmi sty šedesáti čtyřmi metry nejvyšším vrcholem Hostýnský vrchů. Parametry rozhledny, ani financování ještě známé nejsou.

Momentálně se chystá projekt, který by měl posoudit vliv rozhledny na životní prostředí. V současné době se už zapracovává do změny územně plánovací dokumentace Rajnochovic její umístění na vrcholu Javorníku. Vzhledem k tomu, že je přírodní rezervace Kelčský Javorník součástí ptačí oblasti Hostýnské vrchy, je nutné zpracovat posouzení vlivu stavby na toto území. "V první fázi by mělo být zadáno zpracování posudku autorizované osobě a pokud bude posouzení kladné, může se zadat vlastní studie rozhledny," uvádí manažerka Mikroregionu Podhostýnsko Kateřina Zavadilová.

Vzhledem k tomu, že je Kelčský Javorník nadregionálním biocentrem, existuje určité riziko, že by toto posouzení mohlo zhatit záměr na vybudování rozhledny. "My ale předpokládáme, že by stanovisko mohlo být kladné, i když s určitými omezeními," říká manažerka Zavadilová.

Rozhledna bude vytvořena z přírodních materiálů jako jsou kámen a dřevo. "Výška bude samozřejmě záviset na vzrůstu okolních stromů a zbytek se bude řešit až při zadání studie," prozrazuje manažerka Mikroregionu Podhostýnsko Kateřina Zavadilová.

S návrhem přišli starostové okolních obcí a finance se budou řešit založením místní akční skupiny, která si zpracuje svůj záměr, kde si už může definovat konkrétní opatření vedoucí k rozvoji cestovního ruchu. "Prostřednictvím této strategie dosáhne na finanční prostředky z programu Lídr," doplňuje manažerka Zavadilová.