Moravští a rakouští vodohospodáři už mají recept na čištění Vranovské přehrady

9. září 2012

O dalším prohloubení spolupráce jednali v tomto týdnu v Břeclavi moravští a dolnorakouští vodohospodáři. Heslem „Voda nezná hranic" z Evropské vodní Charty se přitom kolegové z obou stran hranice řídí už řadu let.

V poslední době například zdokonalili předpovědi při povodních na dolním toku Moravy a Dyje. „Stále doplňujeme systém automatických měrných stanic,“ potvrzuje generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Setkání v Břeclavi bylo skutečně na vysoké úrovni, přítomni byli zmocněnci obou vlád pro hraniční vody a za rakouskou stranu dorazil také dvorní rada Ludwig Lutz z úřadu Dolnorakouské zemské vlády.

„V současnosti probíhá projekt, jehož účelem je zlepšení kvality vody v nádrži Vranov a umožnění migrace ryb v příslušném úseku řeky Dyje,“ prozradil dvorní rada Lutz, „společně se Slovenskem a Maďarskem diskutujeme i další následné projekty, které by povodňový management ještě zlepšily a zpřesnily.“

Právě čistota, respektive nečistota Vranovské přehrady dělá v současnosti oběma stranám největší starosti. Řešení už ale existuje. „Do značné míry lze i v tomto případě uplatnit kombinaci opatření, která viditelně pomohla přehradě brněnské,“ konstatoval ředitel Povodí Moravy Světlík.

Pětačtyicet milionů korun na čištění Vranovské přehrady a budování nových rybích přechodů má jít z evropské pokladny, s realizací se počítá v příštích dvou letech.

autor: hol
Spustit audio