Memoáry: Pavel Švanda - Vzpomínky na šedesátá léta

Pavel Švanda

Osmou částí pokračuje vyprávění Pavla Švandy o konci 60. let.

Skupina kolem Tváře měla docela jiný charakter než okruh Hosta do domu. Mladší a generačně kompaktní tvářisté se už oprostili od problémů, jež s sebou vlekli starší literáti. V tomto okruhu se už nevyskytoval nikdo, kdo by byl ochoten lámat si hlavu s tím, jak to Lenin opravdu myslel. Jan Skácel nebo Jan Trefulka se možná trápili nad tragickým vývojem sovětského státu a toho, co se oficiálně nazývalo dělnickým hnutím. Z pohledu Václava Havla, Jiřího Němce, Ladislava Hejdánka nebo Emmanuela Mandlera marxismus mohl být v některých aspektech zajímavý, avšak marxleninismus si nezasloužil, aby byl brán vážně. Já jsem generačně náležel k autorskému okruhu kolem Tváře. Napřed jsem se k Tváři hlásil jako přispěvatel. Postupně jsem si uvědomoval, že nejde jen o rozdíly v pojetí kultury, ale že se kolem tohoto časopisu soustřeďují lidé uvažující zcela jinak, než je v kraji zvykem. Skoro jsem nevěřil, že něco takového je vůbec možné. Rozdíl souvisel s hlubší problematikou 60. let. Při četných diskuzích v československé kultuře řekněme od roku 1964 nešlo většinou o poznání skutečného stavu věcí, nýbrž o různé interpretace marxismu nebo socialismu. Diskutovalo se dosti složitě, protože na všech stranách se hodně předstíralo. Nikdo myslím neříkal úplně přesně, co si opravdu myslel. Byla to velká doba všeobecného předstírání.
úryvek

Celý příspěvek Pavla Švandy si můžete poslechnout v Zelném rynku v sobotu 27. srpna.

Spisovatel a filmový kritik prof. Pavel Švanda se narodil 6. června 1936. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor dějiny umění. V letech 1971-1990 prošel řadou praktických zaměstnání vesměs manuální povahy, roku 1990 se vrátil k literární a publicistické činnosti a v roce 1992 začal přednášet na Divadelní fakultě JAMU. V 60. letech publikoval v časopisech Host do domu, Film a doba, v deníku Rovnost aj., v 90. letech mj. v revue Proglas. Knižně vydal mj. Anonymní povídky (1967), Zázraky v malém ráji (1991), Portréty (1994), Zkušenosti (1995), Na obou březích (1996), Libertas a jiné sny (1997), Hodinka profesora Bojera (1998). V roce 2002 přibyla prozaická kniha Krajina s trnem v oku a soubor jedenácti esejů Monstrum a jiná domácí zvířata, v roce 2004 básnická sbírka Cestou z Kainova pohřbu a roku 2006 vzpomínková kniha Paměť esejisty.