Kroměřížsko je průkopníkem ve využívání alternativních zdrojů energie.

Aktuálně

Takzvané alternativní zdroje energie jsou ve vyspělém světě využívány stále ve větší míře. Jedním z průkopníků této technologie se stalo Kroměřížsko.

Přímo ve městě už léta využívá část největšího sídliště Zachar bioplyn ze skládky komunálního odpadu. V nedalekém Roštíně pak 85 procent domácností vytápí a ohřívá vodu teplem, které vyrábí kotelna spalující slámu.

Nejprve tedy kroměřížské sídliště Zachar. Bioplyn ze skládky vytápí asi dvě stě bytů. Jak potvrdil vedoucí odboru životního prostředí kroměřížské radnice Petr Vodák, vytápění bioplynem je, oproti klasickému zemnímu plynu, pro běžnou domácnost levnější zhruba o 15 a 20 procent. Osvětlil také princip celé technologie. Ve skládkovém tělese se vlivem rozkladných procesů bakterií tvoří především metan. Ten je hlavní složkou skládkového plynu, který je výhřevný. Proto se používá při spalování v kotelnách pro výrobu tepla.

Problémem je technická náročnost využívání bioplynu. Ne však tam velkým, aby ho nějaké město nedokázalo zvládnout. Přitom u každého se podobná skládka nachází. Je tedy jen na radnici, jestli se rozhodne skládkový plyn využívat nebo ho bude pouze spalovat. Další úskalí je v tom, že metan se musí smíchat v optimálním poměru se vzduchem. Pokud je ve totiž ve směsi příliš mnoho kyslíku, je výbušná. Je tedy lepší vytvořit ve skládce podtlak a metan tzv. nuceně jímat, aby neunikal do okolí.

V Roštíně, obci se 700 obyvatel, téměř dva roky drtivá většina domácností čerpá teplo či ohřívá vodu pomocí kotelny na spalování slámy. Dánská technologie stála 110 milionů korun. Systém má speciální linku na dávkování balíkované slámy. Automat vždy plát slámy odřeže a maximálně ekonomicky a ekologicky ho spálí.

Kotel má výkon 4 MW. Dohřívá akumulační nádrž, která má vlastní systém cirkulace napojený na obecní rozvod teplé vody. Kotel přitom běží přerušovaně, šetří tedy elektrickou energii nutnou pro práci čerpadel, ventilátorů a celého pohonu. Roštín skupuje a spaluje slámu od okolních zemědělců. Při stávajících cenách plynu je to pro domácnosti asi o 20 procent levnější, přičemž je jasné, že od října se výhodnost kotelny na slámu ještě znásobí.