Kontrola a údržba klempířských prvků může zabránit mnohem větším škodám

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dům

Okapy, svody, oplechování a další klempířské prvky ochraňují naše domy před nepřízní počasí. Aby opravdu zabránily zejména dešti v tom, aby nám způsobil mnohdy velké škody, je třeba jim věnovat pozornost a pravidelně je udržovat.

Prvním krokem v pravidelné údržbě jsou prohlídky. Kontrola klempířských prvků je však kvůli výšce, ve které jsou umístěny, často problematická a nebezpečná. V takovém případě je lépe se obrátit na odbornou firmu, která prohlídku zároveň s údržbou provede s pomocí plošiny. V případě svépomocné vizuální kontroly se zaměřujme zejména na nečistoty usazené v okapech a v kotlících nad svody. Ty je nutné vyčistit a odstranit z nich veškeré napadané předměty. K těm patří především listí, větve, případně uhynulí ptáci a další nečistoty.

V případě, že kotlíky nemají záchytné rošty, je dobré přistoupit k jejich dodatečnému instalování. Nečistoty, které z okapů spadnou do svodů, často ucpou potrubí v kolenech a záhybech a komplikují tak čištění. Často je pak jedinou možností demontáž svodů a jejich vyčištění na zemi. Pokud jsou svody zaústěné do kanalizace, musí to být vždy provedeno přes tzv. gajgry. Ty slouží jako lapače naplavenin, které voda ze střechy svede do lapací jímky, a zároveň i jako sifon oddělující kanalizaci od svodu a zabraňující průchodu pachů. I tyto lapače je nutné pravidelně čistit.

Klempířské prvky budou sloužit jen v případě, že jim budeme věnovat péči

Další, čemu věnujeme pozornost, jsou náznaky rzi u plechových prvků. Pokud je rez pouze povrchová, můžeme ji očistit a klempířské prvky natřít vhodnou barvou. Používají se barvy na lehké kovy, zejména u pozinkovaných a zinkotitanových prvků. S jejich výběrem pomohou v dobrých prodejnách barev. V případě, že je rez už natolik devastující, že narušuje strukturu plechu, většinou již nezbývá nic jiného, než tyto prvky vyměnit.

V zimních měsících se často stává, že okapy a svody zamrznou. Dá se tomu předejít instalací topných kabelů, které jsou pro tyto účely vyrobeny. Jejich instalaci je však nutné přenechat odborníkům. Kabely způsobují tání ledu a jeho nedestruktivní odstranění. V případě, že se rozhodneme odstranit led z okapů a svodů mechanicky, je nutné postupovat velmi opatrně. Velmi často v takovém případě dochází k poškození klempířských prvků a ty je následně nutné vyměnit.

Na Vysočině není zájem o střechová řemesla - chybí klempíři i pokrývači

Klempířskou prací jsou rovněž plechové střechy. I ty je vhodné občas prohlédnout, a to jak ty falcované, tak i střechy z profilů. Laická veřejnost se často domnívá, že nové střechy z profilovaných plechů je nutné během jejich životnosti dotahovat. Klempířský mistr Jan Korytár však oponuje, že se s tímto problémem doposud nesetkal. „Dokážu si představit, že by se to mohlo stát v případě, že se na kotvení použije příliš měkký materiál, tedy nekvalitní dřevo. V takovém případě by krytina mohla po pár letech začít na střeše klepat, což je důkaz, že se něco děje, ale osobní zkušenost s tím nemám,“ dodává. Jinak pro plechové střešní krytiny platí, co se údržby týče, totéž co pro klempířské prvky. Tedy udržovat v čistotě a chránit před korozí.

Údržba klempířských zařízení není úplně jednoduchá, vyžaduje i některé zvláštní znalosti a dovednosti. Rozhodně se však nevyplatí ji podcenit. Vadné klempířské prvky mohou způsobit zatékání do domu, nebo poškození fasády či střechy. V těchto případech jsou náklady na opravy mnohem vyšší, než jsou prostředky věnované údržbě těchto prvků.