Klíčovými hráči v boji s klimatickou změnou jsou vlastníci půdy, zjistili vědci a chtějí se zaměřit na jejich osvětu

13. duben 2023

Díky osvětě vlastníků půdy budou obce odolnější vůči klimatické změně. Zjistili to vědci z Mendelovy univerzity za pomoci kolegů z dalších vysokých škol a institucí.

K vyšší odolnosti venkova proto chtějí přispět jejich osvětou. V rámci projektu pro ně chystají výstavy a semináře, které jim pomohou se v problematice zorientovat a následně aktivně podnikat kroky ke změně.

Čtěte také

„Obec, která zatravní pozemky náchylné k vodní erozi půdy, obnoví polní cesty s větrolamy a vybuduje tůně, je vůči negativním projevům klimatické změny mnohem méně zranitelná než ta, která takto připravená není,“ uvedl jeden z řešitelů výzkumného projektu Ondřej Konečný. Výhodou České republiky je, že obce často na svém katastru vlastní velkou část zemědělské půdy a mohou tedy určovat, jak se na ní bude hospodařit.

Vědecký tým také zjistil, že velký počet obcí už nějaké kroky k posílení odolnosti podniká. Většina z nich tyto aktivity nicméně nedělá jako součást strategie boje s klimatickou změnou, ale jako řešení problémů ve svém území. Nejlépe to vystihuje přístup k zemědělské půdě, která je náchylná k vodní erozi. Obcím například vadí, že přívalové deště splavují ornici na komunikace, proto zatravňují, sázejí stromy, budují polní cesty. Výzkumníci by rádi dosáhli toho, aby obce i konkrétní vlastníci půdy postupovali cíleněji, proto pro ně mimo jiné připravili webový portál, který pracovně nazývají Kuchařka pro vlastníky půdy.

Spustit audio

Související