Jak zabavit děti v době pandemie? Projekt studentů Masarykovy univerzity nabízí online kroužky

8. březen 2021

Jak doma zabavit děti, které kvůli aktuálním protiepidemickým opatřením nemůžou navštěvovat kroužky? S řešením v podobě online kurzů přišly studentky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Budoucí učitelky s dětmi každý týden malují, vyrábějí nebo je hravou formou učí angličtinu. Kombinují přitom práci ve skupinkách na počítači s praktickým tvořením mimo obrazovky.

„Suplujeme kroužky, někdy učitele, ještě jsme rodiče. To už jsme nevěděli, čím to dítě zabavit,“ říká výtvarnice Žaneta Zieglerová, která stála u zrodu projektu Tvořstor. Studentkám pedagogické fakulty nabídla zázemí pro vedení kroužků ve svém atelieru. Nápad ji navíc nadchnul natolik, že do jednoho z kurzů hned přihlásila svoji jedenáctiletou dceru.

„Má najednou prostor, kde získává impulsy. Přijdu za ní do pokojíčku, zeptám se, co dělá a ona: ‚Ne, já teď tvořím omalovánku, máme si vytvořit omalovánku do angličtiny, my sami víš!‘,“ popisuje Zieglerová.

Kroužky zatím studentky nabízejí tři – jeden anglický a dva výtvarné, pro děti od 8 do 16 let. V hodinách se děti učí pracovat s různými programy na počítači, zároveň ale mají čas tvořit také mimo obrazovky. Výtvarný kroužek pro menší děti vede lektorka Aneta Luňáková.

„Čeká nás výlet do rudolfínské doby, konkrétně do tvorby Arcimbolda, což je umělec, který tvořil z ovoce. Takže děti v offlinu budou tvořit koláže z katalogů, a co se týče toho technologického využití, tak budeme využívat aplikaci Google Art, kde budeme skládat puzzle z Arcimboldových obrazů.“

Výtvarný online kroužek Tvořstoru

Skrze obrazovky počítačů se na kroužcích potkávají děti z celé republiky. Třeba 8letá Stela bydlí v Praze, 11letý Tomáš zase v Luhačovicích. „V 1. třídě jsem chodila s družinou na výtvarku. Ale přestalo mě to bavit, a stejně, jak je korona, tak tam nechodíme. Takže jsem ráda, že jsme našli jiný kroužek,“ přiznává Stela. „Mě na tom baví, že děláme různé věci. Máme skupinové práce a někdy zase tvoříme sami,“ dodává Tomáš.

Bezpečně online

Lektorky kladou důraz na to, aby se děti naučily bezpečně pracovat v online prostředí. Současně ale chtějí školákům ukázat i možnosti, jak se zabavit bez chytrých technologií.

„Ty děti zaklapnou počítač po online výuce a nemají kam jít. Nemají kroužek, nemůžou jít na fotbal, na tancování nebo na keramiku. To, že jsou dvě hodiny s námi, tak to nekončí. Vždycky mají během toho týdne na čem pracovat, něco zkoumat, něco fotit, vytvářet, mají činnost,“ připomíná Žaneta Zieglerová.

Online kroužky potrvají až do konce června. Rodiče na ně mohou děti stále hlásit, a to prostřednictvím formuláře na webu projektu.

autor: Ivana Chatrná
Spustit audio