Horečtí trubači pomáhají udržet myslivecké tradice. Vytrubováním okrašlují slavnosti a na honech dávají lovcům signály

22. listopad 2022

Horečtí trubači jsou souborem, ze kterého na vás dýchne radost z hudby a přátelská atmosféra. Pravidelně hrávají i na Svatohubertských slavnostech. Na zámku Loučeň návštěvníkům zahráli Konopišťské halali. V parku uvítali i slavnostní průvod myslivců s obrazem Svatého Huberta.

Myslivecké troubení je prastarou tradicí české myslivosti. I když tato tradice byla na čas zapomenuta, v posledních desetiletích znovu nabývá na oblibě. Svědčí o tom rostoucí počet mladých, kteří se k trubačům hlásí. Jednotlivé soubory sdružuje Klub trubačů Českomoravské myslivecké jednoty. „Trubači jsou taková třešnička na dortu české myslivosti, ta akce by bez trubačů nikdy nevyzněla,“ vysvětluje jeden z organizátorů Svatohubertských slavností a zároveň šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina. „Trubači byli mimo jiné jedním z důvodů, proč byla česká myslivost jako úplně první na světě zapsána do Seznamu národního nehmotného kulturního dědictví.“

Myslivecká hudba se rozděluje na tři části. „Rozlišuje se na praktickou loveckou hudbu, kterou hrajeme na naháňkách a lovech, pak na koncertní hudbu a na duchovní hudbu. Z té duchovní hudby to jsou Hubertské mše, které teď na podzim můžete slyšet v jakémkoliv kostele, kde se Hubertská mše pořádá,“ podotýká Hana Sedláčková, pod jejímž vedením Horečtí trubači v zámeckém parku vytrubovali.

Horečtí trubači si dali název podle obce Horka u Bakova nad Jizerou, kde byl jejich soubor založen. Myslivecké tradice mají mnozí členové souboru uložené hluboko v srdci. Teprve dvanáctiletý Josef Pekárek pochází z velké myslivecké rodiny, myslivec byl už jeho praděda. Podle jeho kolegyně Dany Michnové jsou trubači jedna velká rodina: „Spousta trubačů vůbec myslivcem není, tam stačí pouze mít chuť si zahrát, a potom se scházet s ostatními trubači.“

„Máme zkoušky pravidelně jednou za 14 dnů,“ vysvětluje Hana Sedláčková. Počet členů kolísá, protože řada mladých trubačů ze souboru odchází na střední školu. Většinou se hlásí na lesnické školy, kde potom pokračují v troubení pod vedením dalších lektorů. Všichni se opět setkávají na letních trubačských táborech nebo na trubačských kurzech. „My potom, když někam přijedeme, tak zjistíme, že se všichni známe,“ usmívá se Hana Sedláčková.

Kdo má velký podíl na tom, že je mezi Horeckými trubači hodně mladých lidí? Poslechněte si v reportáži Báry Kvapilové.

Spustit audio