Ernestine Schumann-Heink. První žena z českých zemí, která zpívala v Metropolitní opeře

Ve výročí týdne si tentokrát představíme Ernestine Schumann-Heink, první zpěvačku původem z českých zemí, která vystoupila v Metropolitní opeře v New Yorku.

Narodila se 15. června 1861 v Libni v německojazyčné rodině jako Ernestine Rössler. Její otec byl voják, proto Ernestina v dětství žila střídavě v Itálii, Praze, Polsku a Rakousku.

Už od mala navštěvovala hodiny zpěvu. Poprvé na veřejnosti vystoupila už 16 letec ve Štýrském Hradci na koncertě Akademischer Gesangverein. Už o dva roky později se jí podařilo získat angažmá v opeře drážďanského královského dvorního divadla, dnešní Semperově opeře.

Když se Ernestina v roce 1882 provdala za tajemníka opery Ernesta Heinka, byli oba propuštěni. Sňatkem totiž porušili pravidla operního domu. Ernestine pak hostovala v Krollově opeře v Berlíně a nakonec získala angažmá v opeře v Hamburku. O několik let později se vrátila do Berlína. V tamní opeře se jí podařilo díky svému talentu prosadit do hlavních rolí a získat velmi výhodnou smlouvu.

 Horší to bylo s jejím osobním životem. V roce 1893 se rozvedla s manželem, se kterým měla čtyři děti a vzápětí se provdala za ředitele hamburského divadla Paula Schumanna.

Kromě Berlína tehdy zpívala také v londýnské opeře Covent Garden, pravidelně vystupovala na wagnerovských festivalech v Bayreuthu a v roce 1898 poprvé zavítala do USA.

Nejprve zpívala v Chicagu, v roce 1899 vystoupila v Metropolitní opeře v New Yorku, kde se pak pravidelně objevovala po dalších 30 let.

Když v roce 1904 zemřel Ernestinin druhý manžel, provdala se po třetí, tentokrát za Američana Williama Rappa  a v USA už zůstala. Zpívala tu mimo jiné s Enricem Carusem– její hlas byl zaznamenán i na gramofonové desky a v pozdějších letech měla v Americe dokonce svůj vlastní rozhlasový pořad.

Během první světové války podporovala americkou armádu, pořádala benefiční koncerty ve prospěch vojáků. Po válce podobným způsobem podporovala válečné veterány.

Je zajímavé, že její jeden z jejích synů sloužil na německé ponorce, zatímco další tři synové na americké straně.

Ernestine Schumann – Heink zemřela v 1936 v Hollywoodu. Byla pohřbena s vojenskými poctami v San Diegu. Na hollywoodském chodníku slávy má Ernestina svou hvězdu.

Metropolitní opera v New Yorku

Im Jubiläum der Woche erinnern wir an Ernestine Schumann-Heink, erste Sängerin aus den Böhmischen Ländern, die in der „Metropolitan-Opera“ in New York auftrat. Schuman-Heink wurde  am 15. Juni 1861 in Lieben in die deutschsprachige Familie als Ernestine Rössler geboren. Ihr Vater war ein österreichischer Major und deswegen lebte Ernestine wechselnd in Italien, Prag, Polen und Österreich. Schon seit ihrer Kindheit besuchte sie Gesangsunterricht. Ihr erster öffentlicher Auftritt war mit 16 Jahren im steierischen Graz am Konzert des Akademischen Gesangsvereines. Schon zwei Jahre später bekam sie die Anstellung am „Königlichen Hoftheater Dresden,“ heute „Semper-Oper.“

Als Ernestine im Jahre 1882 den Sekretär des Opernhauses Ernst Heink heiratete, wurden sie beide entlassen, weil sie mit ihrer Ehe die Regeln des Opernhauses brachen. Ernestine gastierte dann in der „Kroll-Oper“ in Berlin und bekam später Anstellung an der Hamburger Oper. Ein paar Jahre später kehrte sie nach Berlin zurück. Dank ihres Talents konnte sie Hauptrollen besetzten und einen günstigen Vertrag bekommen. Schlimmer war aber ihr privates Leben.

Im Jahre 1893 ließ sie sich von ihrem Mann, mit dem sie vier Kinder hatte, scheiden und heiratete sofort den Direktor des Hamburger Theaters Paul Schumann. Neben Berlin sang sie auch in der Londoner Oper „Covent Garden,“ regelmäßig trat sie bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth auf und im Jahre 1898 sang sie zum ersten Mal in den USA. Zuerst in Chicago und im Jahre 1899 in der „Metropolitan-Opera“ in New York, wo sie weitere dreißig Jahre regelmäßig einkehrte. Als im Jahre 1904 ihr zweiter Ehemann starb, heiratete sie den Amerikaner William Rapp und blieb in den Vereinigten Staaten.

Sie sang auch neben anderen mit Enrico Caruso. Ihre Stimme ist auch auf den Schallplatten festgehalten und in Amerika hatte sie sogar eine eigene Rundfunksendung. Binnen des Ersten Weltkrieges unterstützte sie die amerikanische Armee dadurch, dass sie Benefiz-Konzerte organisierte. Nach dem Krieg unterstützte sie ähnlich auch die Kriegsveteranen. Es ist interessant, dass einer von ihrer Söhnen auf einem deutschen U-Boot diente, drei weitere auf der amerikanischem Seite kämpften. Ernestine Schumann-Heink starb am 17. November 1936 in Hollywood und wurde mit militärischen Ehren in San Diego beigesetzt.

Auf dem Hollywood Walk of Fame (6640 Hollywood Blvd.) wurde Schumann-Heink mit einem Stern geehrt.