Do roku 2010 by měla být hotová přístavba Muzea v památníku Mohyly míru v Praci u Brna

22. květen 2006

Muzeum v památníku Mohyly míru v Praci u Brna, věnované bitvě tří císařů, se v příštích čtyřech letech rozroste. Rozšíření plánuje Muzeum Brněnska už deset let, teprve teď se ale záměr blíží uskutečnění. Na projekty a zahájení první etapy přístavby poskytl stát první dva miliony korun. Další čtyři miliony zaplatí pravděpodobně zřizovatel muzea, Jihomoravský kraj.

Přístavba muzea by měla být hotova do roku 2010 a celkem bude stát šest milionů korun. Důvody pro rozšíření muzea jsou v zásadě dva. "Už v počátku záměru jsme počítali s tím, že ta expozice nebude věnovaná jenom té události samotné, ale také pohledu na ni, to znamená, jak se odrazila ve výtvarném umění, literatuře nebo v hudbě," popisuje spoluautor záměru Jaromír Hanák z Muzea Brněnska. Druhým důvodem je expozice, která je tísnivá a lidé většinou odcházejí otřeseni. "Ten prostor by měl být světlý a variabilní, aby si děti mohly například vyzkoušet uniformu a nebo se podívat, jak vypadaly zbraně," uvádí Jaromír Hanák.

V muzeu tedy přibude výstava o vzpomínkových akcích a o tradici rekonstrukcí bitevních scén, která se datuje od třicátých let dvacátého století. "Bude tam možné pořádat i přednášky, k dispozici je projekční plátno, takže nebude problém na něj promítat filmy," říká Jaromír Hanák z Muzea Brněnska. Také se do budoucna počítá s kioskem, který budě věnován danému tématu, to znamená, jak se bitva odrazila v pozdějších literárních dílech.

Obavy z toho, že přístavba naruší dálkové pohledy na Mohylu míru rozptýlil autor architektonické studie Ladislav Vlachyňský. "S Mohylou míru vůbec nebude v optickém vztahu, protože využíváme především té zadní části pozemku, která je za muzeem a nejdeme přes římsu stávajícího muzea. Ten dům je zapuštěný, překrytý zeminou a je to svým způsobem takový artefakt, který funguje do interiéru i do exteriéru," dodává architekt Vlachyňský. Návštěvník má možnost po spirálových rampách přejít z vnitřní části do vnější, projít venkovní prostor a znovu se vrátit do vnitřního prostoru. Návštěvníci se novou expozicí budou moci prohlédnout před dvoustým pátým výročím bitvy, tedy před rokem 2010.

autor: gaj
Spustit audio