Do Noci kostelů se zapojí i Slavkov u Brna. Tam připomenou zaniklý kostel svatého Jakuba ze 14. století

2. červen 2023 13:00

Navštívit chrámy a modlitebny i v době, kdy obvykle bývají zavřené, umožní zájemcům Noc kostelů. V celé republice se do 15. ročníku této akce zapojí skoro 1 800 svatostánků. Ve Slavkově u Brna si navíc připomenou 700. výročí první zmínky o dnes už zaniklém farním kostele sv. Jakuba. Ten stával v těsném sousedství zámku. A právě kolem tohoto místa se bude soustředit nejen slavkovská Noc kostelů, ale i nedělní mše svatá, kterou bude sloužit velvyslanec papeže Františka v Česku.

Milan Vavro s maketou zaniklého kostela

Farář a slavkovský děkan Milan Vavro spolu s ministranty vyrobil maketu zaniklého kostela podle dochovaných plánů. K vidění bude během Noci kostelů a pak v městském informačním centru. „Jeden plán je uložen ve Stuttgartu. Je to takový hrubý nákres půdorysu zámku a kostela, asi 20 x 20 metrů je ta loď a k tomu 10 metrů presbytář. A pak se zachoval v Miláně řez zámkem v době renesance. Je tam krásně vidět spojovací chodba, která vedla ze zámku přímo do kostela,“ ukazuje kopie nákresů Milan Vavro. „Kostel je namalovaný taky na obrazu svatého Urbana, pod ním je město Slavkov. Kostel je tam namalovaný dost detailně, takže i ty detaily jsme tam znázornili.“

První zmínka o slavkovském kostele svatého Jakuba je v 700 let staré listině, v níž dvanáct biskupů uděluje odpustky pro tento kostel a všechny, kteří ho navštíví. „Ta listina je z 9. listopadu 1320. Byla napsána v Avignonu, kde tehdy sídlili papežové, a tím se tato listina stává takovým hmatatelným dokladem o kostele svatého Jakuba,“ ukazuje fotokopii listiny děkan Vavro.

Listina z Avignonu ze 14. století je dokladem o existenci kostela svatého Jakuba

V zámeckém parku, kde kostel svatého Jakuba stával, si farnost letos nechala udělat archeologický georadarový průzkum. Ten sice zbytky původního zdiva neodhalil, přesto se Noc kostelů letos odehrává právě v místech, kde zřejmě jsou jeho základy. V programu bude formou oživené historie představena listina z Avignonu.

„V místě kostela budete kostel vyznačen fáborky a v něm bude osm postav, jako třeba měšťan Václav, kostelník, kněz, kněžna a ty postavy budou říkat každý nějaký příběh,“ přibližuje program slavkovské Noci kostelů místní farář.

Na místech původního kostela navíc bude v neděli sloužena mše svatá. Celebrovat ji bude apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, dodává Milan Vavro: „Ta spojitost je právě s tou listinou z Avignonu, protože tenkrát odpustky udělovali vyslanci papeže, proto přijíždí nynější vyslanec papeže na slavnost.“

Rok oslav slavkovské farnosti završí vydání publikace, kterou připravuje farář Vavro. „Mám materiálu asi na 500 stran, snad se mi to podaří všechno zpracovat,“ doufá.

Spustit audio

Související