Díky grantům brněnské ekologické Nadace Partnerství bude v Česku příští rok vysázeno deset tisíc stromů

4. prosinec 2006

Přibližně deset tisíc stromů bude příští rok vysázeno v České republice díky grantům brněnské ekologické Nadace Partnerství. Její grantový program Strom života vznikl před sedmi lety. Nadace díky němu podporuje novou výsadbu stromů, úpravy a ozelenění veřejných prostranství za účasti veřejnosti.

Počet podpořených projektů v posledních letech prudce roste. Zatímco v prvním ročníku získalo podporu v rámci celé republiky třicet projektů, letos to bylo jen na jižní Moravě šestadvacet projektů za více než osm set padesát tisíc korun. Nadace Partnerství už vyhlásila další ročník grantového programu Strom života. "V příštím roce tam bude přes sedm milionů korun a díky tomu vysadíme určitě deset tisíc stromů, ale není to to jediné, co děláme. Myslíme si, že se určitě obnoví deset veřejných prostranství v projektech, které podporujeme po celé republice," popisuje koordinátor programu Michal Veselý.

Brněnská ekologická Nadace Partnerství podporuje jednak občanská sdružení, školy, či obce, které realizují takové malé projekty ve svých komunitách typu okrašlovacích spolků nebo sází stromy s dětmi a lidmi z té obce. "Pak jsou to stromy pro stezky, které se vysazují do stromořadí podél cyklostezek. Dále podporujeme projekty, kde se obnovují parky, veřejná prostranství nebo třeba plochy na sídlištích se zapojením jejich budoucích uživatelů. A v neposlední řadě to je takový zajímavý projekt spíš o krajině, jmenuje se Pro přírodu a je to jednak o výsadbě biokoridorů, stromů v krajině, ale také třeba o projektech, kde vyjednávají vlastníci pozemků třeba s ochránci přírody," říká Michal Veselý.

První uzávěrka o grant je už 12. ledna. Veškeré informace zájemci získají na webových stránkách www.stromzivota.cz. "To je uzávěrka pro ty malé granty na projekty Strom života a Místo pod stromy, takže ti, kteří chtějí nějak zkrášlit svoji obec, náměstí nebo okolí svého domova, mají šanci," dodává koordinátor programu Michal Veselý.

autor: gaj
Spustit audio