Čestný doktorát Masarykovy univerzity pro profesora Petera Demetze

28. listopad 2014
Peter Demetz

Emeritní profesor Yaleovy univerzity Peter Demetz - literární komparatista, kritik, esejista a překladatel. Ve středu 26. listopadu mu byl v Brně udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity.

Narodil se 21. října 1922 v Praze, ale velmi rád vzpomíná také na léta strávená v Brně. Svá studia filozofie, srovnávací vědy náboženské, germanistiky a anglistiky na Karlově univerzitě završil v roce 1947 dizertační prací na téma Vliv Franze Kafky na anglickou literaturu. O dva roky později odešel do exilu.

Ve studiích pokračoval na univerzitách v Curychu, Londýně, ve USA na Columbijské univerzitě a posléze na Yaleově univerzitě. Zde časem získal profesuru a vedl několik let Ústav germanistiky a srovnávacích literatur. Je dobré připomenout, že v letech 1950-52 byl také redaktorem kulturní sekce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově.

Z jeho knih vyberme alespoň Pražská léta Rainera Marii Rilka, publikaci Marx, Engels a básníci, knihy o německé poválečné literatuře, o literatuře v Německu, Rakousku a Švýcarsku mezi lety 1965 a 1985, České slunce, moravský měsíc: eseje a vzpomínky, Dějiště Čechy, Praha černá a zlatá, Praha ohrožená 1939-1945. Překládal texty Jiřího Ortena, Boženy Němcové, Františka Halase, Karla Šiktance, Jaroslava Seiferta, Svatopluka Čecha, Jaroslava Durycha, Jakuba Arbese…

Při příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. Peteru Demetzovi napsal laudatio brněnský germanista a překladatel dr. Roman Kopřiva. Připomněl, že „profesor Demetz dokáže ve své osobě spojovat hlediska akademické literární vědy s aktuální literární kritikou a živým, obecně srozumitelným podáním. V tom lze spatřovat nejen vliv anglosaského vědeckého stylu, jak jej u něho atestuje vůdčí německý kritik Marcel Reich-Ranicki, ale snad i zvyklosti jeho mateřské Univerzity Karlovy, jak je známe z působení F. X. Šaldy, ale i Reného Wellka, k němuž se prof. Demetz výslovně hlásil…“

Projev, který profesor Peter Demetz přednesl při příležitosti převzetí čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně, přečetl laskavě také v brněnském studiu Českého rozhlasu.