Břehy Dyje ve Znojmě měl po válce spojovat vojenský most jen dočasně. Stojí tam 70 let, teď ho čeká oprava

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Upravené koryto řeky Dyje pod vojenským mostem

Jeden z posledních funkčních vojenských mostů na jižní Moravě začali dnes dělníci opravovat ve Znojmě. Konstrukce přes řeku Dyji měla po 2. světové válce sloužit jen dočasně. Nahradit měla Němci odstřelený obloukový most. Koželužskou a Mlýnskou ulici ale spojuje už přes sedmdesát let.

Předchůdce vojenského mostu z 19. století. Obloukovou konstrukci sestrojili v Sobotíně

Bagrista upravuje pomyslnou hráz, která teď vznikla pod mostem. Jaké práce budou dělníci dělat, přibližuje místostarosta z ČSSD Jakub Malačka. „Jedná se o celkovou rekonstrukci, od pilířů, které jsou ve vodě. Stejně tak dřevěné podpěry, které jsou pod mostem, hlavní kamenný pilíř a povrch mostu.“ Prkna jsou na některých místech vyštípaná, polámaná. Barva opadává z šedomodré konstrukce, porůstá lišejníkem. Zábradlí je jako klikatící se had.

Na konci 2. světové války Němci obloukový most při ústupu odstřelili

„V 19. století staří znojemští měšťané zadali zakázku severomoravské železárně v Sobotíně. Ta jim vyhotovila esteticky nádherný jednoobloukový most. Pří ústupu německých vojsk velení naznalo, že by tento most mohl být využit Rudou armádou a proto ho odpálili,“ vysvětluje opoziční zastupitel za hnutí Pro Znojmo a člen okrašlovacího spolku Jiří Kacetl.

Podobných mostů dělníci stavěli po válce desítky. Podle Pavla Maňase z Brněnské univerzity obrany ale ten znojemský patří k nejzachovalejším. „Objevily se tady po druhé světové válce, bylo to v rámci pomoci UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu, pozn. redaktora). Postupně se některé z nich dostaly do skladu takzvaných státních hmotných rezerv. Byly používány i například při obnově některých mostů po povodních v roce 2002, a pokud je mi známo tak i v roce 1997.“

Konstrukce mostu se postupem času deformovala. Dělníci ji narovnají

Znojemský okrašlovací spolek by uvítal, kdyby město vyhrazených 10 milionů korun investovalo místo oprav do zcela nového mostu. „Je to unikum v rámci celé republiky, že nám tady stojí vojenské provizorium. Bylo by dobré dnes, v době ekonomického růstu, ty prostředky shromáždit a vybudovat zde opravdu kvalitní most, který by třeba tvarově navázal na onen obloukový,“ říká Kacetl.

Rekonstrukce vs. nový most

„Kousek od nás je Znojemská přehrada, a pokud provádíme pouze rekonstrukci, tak ten administrativní proces je velmi jednoduchý. Pokud bychom ale dělali úplně nový most, tak to znamená nové povodňové plány, zásadní jednání s povodím, s přehradou. Takže by se ten proces protáhl a prodlužovali bychom životnost mostu, který tu rekonstrukci opravdu potřebuje,“ vysvětluje Jakub Malačka.

Veškeré opravy na mostě by měly skončit v prosinci. Příští rok na něm přibude přídavná lávka pro pěší.

Dělníci opraví jak dřevěné desky, tak železnou konstrukci