Biskupské střídání: brněnskou diecézi přebírá Pavel Konzbul

15. červen 2022

Na brněnském Petrově se schyluje k události, jakou biskupství nezažilo více než sto let. Či možná přesněji nikdy. Tak výjimečný je odchod biskupa Vojtěcha Cikrleho.

Čtěte také

Několik generací věřících v brněnské římskokatolické diecézi nezažilo jiného diecézního biskupa, než je Vojtěch Cikrle. Ve funkci je 32 let. Nastoupil poté, co byl biskupský stolec osmnáct let neobsazený.

O to výjimečnější bude střídání, které se završí v den patronů diecéze, tedy sv. Petra a Pavla, ve středu 29. června 2022. Slavnostní bohoslužba začíná v 16 hodin.

Jediná podobnost je v Brně z roku 1926

Mimořádnost okamžiku přiznává v rozhovoru pro Český rozhlas Brno i Vojtěch Cikrle. Srovnání by podle něj šlo najít v roce 1926, kdy odcházel biskup Norbert Jan Nepomuk Klein a nahrazoval ho jeho pomocný biskup Josef Kupka.

Tehdy ale výměna souvisela s dobrovolným odchodem biskupa Kleina, který se stal velmistrem Řádu německých rytířů. Nikdy předtím – od vzniku diecéze v roce 1777 – podobná změna nenastala.

Vojtěch Cikrle připomíná, že dříve bývali biskupové se svými diecézemi svázáni tak, že ve funkci umírali. Změna nastala v roce 1965. Tehdy papež poprvé vyzval biskupy, kteří dosáhli věku 75 let, k zaslání abdikačního dopisu. A Vojtěch Cikrle dosáhl tohoto věku loni v srpnu.

I po změně zůstává brněnským biskupem, ale emeritním. V tom může být paralela s odchodem papeže Benedikta XVI., kterého ostatně právě Cikrle v Brně přivítal.

Nový biskup je i vědcem, expertem ve fyzice

Stejně jako v roce 1926 nastoupí na místo – v pořadí čtrnáctého – sídelního biskupa v Brně pomocný biskup. Tím je Pavel Konzbul (56). Situaci diecéze dobře zná. Pomocným biskupem byl od roku 2016. Vykonával i funkci generálního vikáře.

Brněnský biskup Pavel Konzbul

Nový brněnský biskup Pavel Konzbul

Pavel Konzbul se narodil 17. 10. 1965 v Brně. Studoval elektrotechnickou fakultu VUT. Tam obhájil i doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

V roce 2003 přijal v katedrále na Petrově kněžské svěcení z rukou Vojtěcha Cikrleho. Působil mj. v Boskovicích a ve Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a ve Starovicích.

V roce 2005 se stal spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem na Petrově.

Dne 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Dne 26. května 2022 jmenoval Pavla Konzbula 14.diecézním biskupem brněnským. Funkce se ujme 29. června.

Pavel Konzbul je nejen duchovním, ale i vědcem-fyzikem. Má i doktorát z teorie elektromagnetického pole. „S nadsázkou, teorie elektromagnetického pole je pro většinu studentů velkým tajemstvím. A smysl pro tajemství se mi hodí v oblasti víry, která s ním souvisí. Ale bez nadsázky. Studium na VUT mne naučilo prakticky a technicky myslet, a to je důležité,“ uvedl pro Český rozhlas Brno.

Změny věřící nemají pocítit, přesto diecézi čekají

Věřící by výměnu neměli přímo pocítit. Nicméně praktické zkušenosti nového biskupa se budou hodit i při pokračujícím oddělování hospodaření církve od příspěvků ze státního rozpočtu. Brněnská diecéze na rozdíl od dalších například nerestituovala tolik majetku. Proto v Brně investovala, patří jí například Velký špalíček v centru města. A další plány chystá, mimo jiné v oblasti školství, kde uvažuje o zřízení základní školy.

Heslem nového biskupa, které je i v jeho znaku, je: VIA VERITAS VITA (Cesta, pravda, život).

Představitelé biskupství už podrobně mapují stav diecéze. Pravděpodobně se dílčím způsobem změní pohled na duchovní službu. Ta se nemusí soustředit jen do farností, ale zamíří častěji do dalších míst, jako jsou školy, nemocnice, armáda či policie.

„My hodně přemýšlíme v systému klasické farní správy z dob Marie Terezie či Josefa II. Ale ona i společnost se mění a také potřeba duchovní péče se stává akutnější právě v těchto složkách,“ uvedl Konzbul. Počítá i s větším zapojením laiků na podporu duchovního života. Konkrétně v oblastech, ve kterých se lépe vyznají, jako je ekonomika a další. Protože duchovní by se měli věnovat své hlavní práci.

Spustit audio

Související