Areál pro nakládání s nebezpečnými látkami v Šakvicích bude prozatím fungovat dál

7. duben 2019

Spor o ukládání nebezpečných látek v Šakvicích na Břeclavsku rozhodnutím stavebního úřadu neskončil. Ten sice zamítl žádost o trvalé povolení, společnost ESET se ale proti rozhodnutí Stavebního úřadu v Hustopečích odvolala těsně před uplynutím zákonné lhůty.

 „Plocha je oplocená, jezdíme se na ni dívat, kontrolujeme ji. Čekáme na rozhodnutí Státní správy, jaké bude pravomocné rozhodnutí,“ reaguje Petr Jaroš, zástupce firmy ESET.

Ten také připustil, že firma se do budoucna nechce věnovat nakládání s nebezpečnými odpady. Nevyloučil, že pozemek v Šakvicích plánuje prodat.

Pokut od kraje přibývá, provozovatel dekontaminační plochy v Šakvicích je ale neplatí a nereaguje

Dekontaminační plocha Šakvice

Zbytky látek po ropných haváriích jsou uložené v nádrži na dekontaminační ploše v Šakvicích na Břeclavsku. Její provozovatel dostal během posledních měsíců několik pokut od kraje i inspekce životního prostředí.

Hustopečskému stavebnímu úřadu běží 30denní lhůta, během které musí okomentovat odvolání ESETu. Jaké konkrétně výtky firma měla, její zástupce neřekl. Potom o odvolání rozhodne krajský úřad. A ten už řešil odvolání v minulosti a věc pokaždé do Hustopečí vrátil. Obec Šakvice dlouhodobě usiluje o to, aby se nesměla plocha využívat k ukládání ekologicky závadných látek. Třeba kvůli znečištění okolní půdy. Pozemek je sice obecní, ale ESET má na tuhle činnost platné takzvané integrované povolení. Přesto už aktuálně další nebezpečné látky nenaváží.

O dekontaminační plochu se zajímá také krajský odbor životního prostředí. Ten řeší dodržování podmínek integrovaného povolení. To je nezbytné pro každé provozování dekontaminační plochy, na které jsou ukládané a likvidované například látky z ropných havárií. Tohle povolení dostal původní provozovatel před mnoha lety. A to přesto, že byl pozemek zkolaudovaný pouze jako polní hnojiště. Teď už je ale velmi komplikované tohle povolení odebrat. Odbor životního prostředí i inspekce životního prostředí vyměřily společnosti ESET několik pokut. Podle posledních informací nejsou všechny zaplacené.

autor: ahe
Spustit audio

Související